Print this برگه

تکامل و پیشرفت فیزیکی به کمک بازی : دویدن و پریدن

کودکان از دویدن و پریدن خوششان می آید؛ اما جدا کردن هر دو پا از زمین به طور همزمان، سخت تر از آن چیزی است که ما به یاد می آوریم و البته برای کودکی که می خواهد این کار را بکند اما موفق نمی شود، ناامید کننده هم خواهد بود. شما می توانید دو دست او را بگیرید و بگذارید روی تختخواب فنری یا یک ترامپولین کوچک (که مخصوص حرکات ژیمناستیک است)، بالا و پایین بپرد؛ به این ترتیب او می تواند انجام این حرکت را تمرین کند. همچنین می توانید چند بالش در کف اتاق قرار دهید و از او بخواهید که از روی یک صندلی کوتاه یا مبل، به روی بالشها بپرد. برای کودکان بزرگتر می توانید از یک توپ بزرگ و محکم استفاده کنید که دسته ای داشته باشد که کودک بتواند روی آن بنشیند؛ در این حالت او می تواند احساس کند که بدون اینکه پاهایش روی زمین باشند، از جایی به جای دیگر می رود، همچنین می تواند تمرین کند که با فشار دادن هر دو پا به سطح زمین، خودش را به طرف بالا پرتاب کند.

اگر کودک شما از جمله کودکان ساکت و آرام است، می توانید دویدن و پریدن را با یک کار دیگری که او دوست دارد ترکیب کند، تا او را به انجام این حرکات تشویق کرده باشید. شاید خواندن شعر های ساده بتواند موثر باشد: “موشه پرید رو ساعت؛ گاوه پرید روی ماه”. به همراه همسر یا یکی از دوستانتان، او را به پارک ببرید و تشویق کنید که بین شما دو نفر، بدود. یک نکته اینکه اگر هر وقت به یکی از شما دو نفر رسید، او را بغل کرده و یک دور در هوا بچرخانید، کودک هم بیشتر تشویق شده و سریعتر خواهد دوید! می توانید یک مسیر مسابقه دو را با گچ روی زمین، و یا روی شنهای ساحل، بکشید تا در طول آن بدود؛ یا چند دایره و مربع را روی زمین بکشید و بگویید که داخل یکی از آنها بایستد و سپس به ترتیب به داخل بقیه شکلها بپرد. اگر در حال یادگیری حروف است، چند حرف را با اندازه بسیار درشت روی زمین بکشید و از او بخواهید که دور آنها بدود.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d9%83%d9%85%d9%83-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%af/

This site is protected by wp-copyrightpro.com