Print this برگه

چگونه می توانید به تکامل و پیشرفت فیزیکی کودک خود کمک کنید ؟

رای تقویت رشد و توانائیهای فیزیکی کودک، کارهای زیادی می توانید انجام دهید و بازی یکی از بهترین هاست. در اینجا ایده های عملی برای بازی کودک پیشنهاد شده است و به شما کمک می کند تا مهارتهای فیزیکی رو به رشد کودک خود را تا حد زیادی تقویت کنید، همچنین می توانید آنها را به راحتی در برنامه روزانه خود جای دهید. شما خواهید دید که راهکارهای زیادی ارائه شده اند تا بتوانید به کمک آنها، حتی برای فعالترین و پرانرژی ترین کودکان هم سرگرمیهایی مفرح و شاد فراهم کنید.

 • بالا رفتن و حفظ تعادل
 • خط خطی و نقاشی کردن
 • لباس پوشیدن و درآوردن
 • پُر و خالی کردن
 • شکل دادن و به هم ریختن
 • هُل دادن و کشیدن
 • غلتاندن و پدال زدن
 • دویدن و پریدن
 • روی هم سوار کردن، مرتب کردن و به نخ کشیدن
 • آب بازی و شنا کردن
 • پرتاب کردن و گرفتن

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%83/

This site is protected by wp-copyrightpro.com