Print this برگه

به کودک خود کمک کنید تا حرفهای دیگران و مفاهیم آنها را بفهمد

نقش شما

حرف زدن با کودک و کتاب یا شعر خواندن برای او، موجب می شود که مهارت او در برقراری ارتباط کلامی افزایش پیدا کند. گفتن نام اشیائی که در خانه وجود دارند و یا شرح دادن اتفاقات روزانه برای او، به او کمک می کند تا معنای یک کلمه را مدتها پیش از آنکه قادر به گفتن یا استفاده از آن باشد، درک کند. بازی با کلمات می تواند یک روش جذاب برای افزایش علاقه کودک به زبان باشد. می توانید با هم در خانه راه بروید، و به نوبت، نام اشیا موجود در خانه را بگویید؛ یا با کلمات هم قافیه، جمله بسازید؛ شعرهای کودکانه و ضرب المثلهای فارسی زیادی وجود دارند که می توانید در این موقعیت از آنها استفاده کنید.

معمولا والدین دوست دارند که جواب حرفهای کودک را با همان زبان کودک و با کلمات و جملات نامفهوم یا بی معنی بدهند؛ اما شما باید در برابر این وسوسه مقاومت کنید و به زبان صحیح و بدون غلط با او صحبت کنید. همچنین، به حرفهای کودک خود (حتی اگر نامفهوم و بی معنی به نظر می رسند) پاسخ دهید. با پرسیدن سوالات ساده (مانند “پیشی کجاست؟”)، یک پرسش و پاسخ با کودک خود به راه بیندازید، و جوابهای او را تایید و تصدیق کنید. اگر او اشتباه کرد، سعی نکنید اشتباهش را به سرعت تصحیح کنید.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/%d8%a8%d9%87-%d9%83%d9%88%d8%af%d9%83-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%83%d9%85%d9%83-%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%8a%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88/

This site is protected by wp-copyrightpro.com