Print this برگه

بچه ها از ۶ ماهگی قادر به فهم کلمات هستند

بر اساس این پژوهش که بر روی ۳۳ نوزاد ۶ تا ۹ ماهه انجام شده است، بچه ها چشمان خود را به شی مورد نظر حرکت می دهند حتی اگر اشیا متقاوتی وجود داشته باشد. همچنین مشخص شد که بچه های ۶ تا ۹ ماهه نگاه خود را بر روی شی مورد نظر نسبت به سایر اشیا دقیق تر می کنند.
پژوهشگران می گویند نوزادان ۶ ماهه قادر به درک و فهمیدن بسیاری از کلمات هستنند و اگر پدران و مادران با انها صحبت کنند، مهارت زبانی کودک بهبود می باید.

بر اساس این پژوهش، کودکان کلمات را ماه ها قبل از انکه بتوانند،بگویند، می فهمند. همین موضوع ثابت می کند که تصور پیشین دانشمندان مبنی بر اینکه کودکان در حدود یک سالگی شروع به درک کلمات می کنند، اشتباه بوده است.

پیش از این گفته میشد که کودکان یکساله قادر به فهم اواهای زبان مادری خود هستند اما قادر به متصل کردن اواها به لغات نیستند.

این تحقیق توسط الیکا برگلسون و دنیل سوینگلی انجام شده و در مجله ی “پرسیدنگز اند نشنال اکادمی اند ساینس” منتشر شده است.

برپایه این پژوهش، اگر فردی این جمله را برای مثال تکرار کند: سیب کجاست؟چشمان بچه به سمت شی مورد نظر حرکت می کند.

بر اساس این پژوهش که بر روی ۳۳ نوزاد ۶ تا ۹ ماهه انجام شده است، بچه ها چشمان خود را به شی مورد نظر حرکت می دهند حتی اگر اشیا متقاوتی وجود داشته باشد.

در این بررسی مشخص شد که بچه های ۶ تا ۹ ماهه نگاه خود را بر روی شی مورد نظر نسبت به سایر اشیا دقیق تر می کنند.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%83%d9%88%d8%af%d9%83-%d9%8a%d9%83-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87/%d8%a8%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-6-%d9%85%d8%a7%d9%87%da%af%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%87%d9%85-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af/

This site is protected by wp-copyrightpro.com