Print this برگه

ضربه به نوک انگشتان

ضربه به سر انگشتان در بچه ها شایع است وبیشترین موارد مربوط به ماندن انگشتان کودک لای در یا پنجره و یا زیر یک جسم سنگین است.

در چنین مواردی محل آسیب را با آب گرم وصابون بشوئید و با یک باند استریل ببندید تا در صورت خونریزی، بند بیاید اما توجه داشته باشید که چنانچه بریدگی عمیقی وجود دارد،کودک درد شدید دارد،شکل انگشتش تغییر کرده و یا زیر ناخنش خون جمع شده است باید حتما توسط پزشک ویزیت شود.

معمولا آسیب های خفیف را که مقدار کمی تورم و درد ایجاد کرده اند، به خصوص اگر حرکات انگشت کودک طبیعی باشد ومختل نشده باشد ،می توان بدون نگرانی در خانه درمان کرد و در صورت نیاز به راهنمائی ،با پزشک تماس گرفت.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%83%d9%88%d8%af%d9%83%d8%a7%d9%86/%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%86/

This site is protected by wp-copyrightpro.com