Print this برگه

شیر دادن مادر به نوزاد در کاهش کمردرد های پس از زایمان موثر است

بگفته متخصصین در هنگام بارداری به دلیل افزایش حجم رحم فشار مستقیم به ستون فقرات وارد می شود که گودی کمر زنان باردار در این دوران افزایش می یابد.
در چند روز اول پس از زایمان بازگشت رحم به حالت طبیعی با انقباضاتی همراه است که به صورت کمردرد و دل درد خود را نشان می دهد.

برای جلوگیری از کمردرد ها از هفته ۲۰ بارداری به مادران آموزش داده می شود که در وضعیت هایی قرار بگیرند که فشار کمتری به ستون مهره وارد شود.

پس از زایمان نیز ورزش هایی را برای مادر آموزش می دهیم، اظهار داشت: شیر دادن مادر به نوزاد در کاهش کمردرد های پس از زایمان موثر است.

تمرینات ورزشی و کششی بعد از زایمان را توصیه می کنیم که باید تحت نظر یک پزشک متخصص انجام شود، گفت: باید توجه داشت که بعضی از حرکات ورزشی در دوران بارداری و پس از آن مضر است.

پس از زایمان حتی الامکان مادران پس از زایمان از داروهای مسکن کمتر استفاده کنند زیرا هر دارویی در شیر مادر ترشح شده و برای نوزاد مضر است.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%8a/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%83%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%83%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%a7/

This site is protected by wp-copyrightpro.com