Print this برگه

مهمترین مزایای تغذیه با شیر مادر

شیرمادر بهترین غذا برای نوزاد وشیرخواراست بطوری که هیچ غذا و آشامیدنی دیگری نمی تواند جانشین آن شود. این مطلب درآیات و احادیث نیز آمده است چنانچه درسوره بقره بر تغذیه شیرخوار با شیرمادر تا ۲ سال کامل تاکید گردیده است.

تغذیه با شیرمادر باعث ایجاد رابطه عاطفی وصمیمی میان مادر و شیرخوار میشود و تماس نزدیک این دو بلافاصله پس از زایمان به استحکام این رابطه کمک می نماید .
– اگرتماس زودرس بین مادروشیرخوار بلافاصله پس از زایمان برقرار شود ،شیرخوارکمتر گریه میکند و رشد و نموسریعتری خواهد داشت .
– آغوز (کلستروم یا ماک ) شیری است که پستانها در روزهای اول پس اززایمان تولید می کنند که غلیظ و زردرنگ و یا متمایل به رنگ آبی است و مقدار آن نیز کم می باشد .
– شیرآغوز بسیار مفید است .هم موادمغذی مهمی دارد و هم کودک را در برابر بیماریها مقاوم میکند .
– ترکیب شیر مادر ازهنگام تولد تا پایان شیرخواری به تناسب نیاز کودک تغییر میکند بنابراین شیرخوار از مطمئن ترین تغذیه بهره مند میگردد.
– ترکیب شیرمادر در ابتدای شیرخوردن دارای آب بیشتر و چربی کمتر ودرانتهای شیرخوردن دارای چربی بیشتر است به طوریکه در ابتدا تشنگی شیرخوار و در انتها گرسنگی او برطرف میشود . بنابراین در هر تغذیه شیرخوار ،تخلیه کامل هر پستان لازم است .
– کودکان شیرمادر خوار تکامل شخصیت اجتماعی بهتری داشته و از ضریب هوشی بالاتری برخودار میشوند .

شیرمادر تا پایان ۶ ماهگی برای تغذیه شیرخوارکافی است وتمام نیازهای او را تامین میکند و به هیچ چیزدیگری ازجمله آب نیازنمی باشد (حتی درهوای گرم )
– درصورتیکه کودک دچار اختلال رشد گردید با مشاوره کارکنان بهداشتی درمانی از پایان ۴ ماهگی تغذیه تکمیلی او بایستی شروع گردد.

 

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%8a/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1/

This site is protected by wp-copyrightpro.com