«

»

Print this نوشته

بهترین روش رفع گودی وکبودی زیر چشم

دربعضی از افراد حتی در سنین پایین گودی زیر چشمها به صورت ارثی ویا در اثرلاغری دیده می شود گودی زیر چشمها بدلیل کاهش بافت زیر پوست می باشد وباکرم وبا داروی خاصی قابل بر طرف کردن نمی باشد .

جهت رفع این گودی می تواناز فیلر های مصنوعی ماند انواع ژلها ویا فیلرها طبیعی که همان چربی استاستفاده کرد ژلها باید مناسب برای تزریق در زیر چشم باشدوبا سوزن تزریقنگردد چون امکان اینکه خطراتی از نظر وارد شدن ژل به داخل رگهای چشم راداشته باشد ، وجود دارد بنابراین جهت تزریق این ژلها از میکروکانولاهایمخصوص استفاده می شود که احتمال نفوذ به داخل رگ نداشته ، وخطری نیز برایچشم بدنبال نخواهد داشت.

امابهتر ازژل ، چربی است که از بدن خود فرد گرفته می شود وبعد از تصفیه کردنوسانتریفوژ ، چربی خالص بعد از دادن بیحسی موضعی توسط کانولای ظریف به زیرچشم تزریق می شود وپس از چند روز تورم این سلولهای زنده چربی با بدن جوش میخورند وجزئی از بافت چربی طبیعی زیر چشم می شوند چربی علاوه بر حجم دادنوپر کردن گودی زیر چشم جوانسازی وکاهش چروک زیر چشم وهمچنین کاهش برجستگیرگهای کبود زیر چشم نیز می گردد . بنابراین افرادى که زیر چشمشان داراىعروق کبود و برجسته شان قابل رویت است ، با تزریق چربى میتوانند، ظاهر آنرابصورت طبیعى و بدون عوارض بهبود بخشند .

اگرشخصی دچار چروک زیاد زیر چشم است مى تواند علاوه بر تزریق چربى ، از PRP  ولیزر فرکشنال هم در همان جلسه استفاده کند ومی دانیم کهPRP  علاوه برجوانسازی ورفع چروک  ، تیرگی زیر چشم را نیز کاهش می دهد .

بنابراینتزریق چربی باPRP  به همراه لیزر فرکشنال می تواند بهترین روش کاهش گودی،چروک وکبودی زیر چشم باشدPRP  همچنین می تواند رشد مژه ها وابروها را همکه تقویت کند واگر به روش صحیح تهیه شود نتایج بسیار خوبی خواهد داد . دراین روش پس از گرفتن خون بیمار در لوله هاى مخصوصPRPپلاکت غنى شده از آناستخراج میشود . غلظت پلاکت را میتوان در آزمایشگاه تعیین کرد که معمولاباید بیش از سه برابر غلظت پلاکت خون باشد،و سپس پى آرپى تهیه شده در زیرچشم تزریق میگردد. پى آر پى را مى توان با چربى مخلوط کرد و همزمان تزریقنمود و نتایج بهبودى  و ماندگارى بیشترى بدست آورد. معمولا دوام چربى درزیر چشم نسبت به نواحى دیگر بهتر است و معمولا تا پنج سال پس از تزریق هنوزاثر آن قابل مشاهده میباشد .

نکته مهم اینکه در این چربی می توان رفع گودی پشت پلک بالا هم  یعنى درست دربالاى چشم و محل گودى ،استفاده کرد وکسانی که حالت چشمانشان همیشه خسته و تورفته است تزریق چربی می تواند بهترین ومناسب ترین روش و درمان قطعی برایشان باشد .

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%da%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85/

This site is protected by wp-copyrightpro.com