«

»

Print this نوشته

تنظیم وزن با کاستن ازچربی و افزایش توده عضلانی

درشت مغذی های و انرژی مورد نیاز برای ترکیب های بدنی مختلف

 درشت مغذی های اساسی برای بدن پروتئین، کربوهیدرات و چربی ها می باشند. دریافت و سوزاندن این سه ماده مغذی برای از دست دادن چربی حیاتی هستند. هر یک از این سه ماده مغذی نقش مهمی را در بدن بازی می کنند، پس تأمین مقادیر متعادل و مناسب هر یک از آنها  برای بدن بسیار ضروری هستند.

تیپ بدن نقش مهمی در واکنش بدن به این مواد مغذی بازی می کند. ترکیب های مختلف بدنی توصیه های متفاوتی برای دریافت مواد مغذی و انرژی دریافتی دارند.

چربی

 چربی ها مولکول های اساسی هستند که  در رژیم کاهش وزن  هم بایستی مصرف شوند و نقش آنها قابل چشم پوشی نیست. چربی ها در پروسه های متفاوت بدن کارکرد دارند. چربی غنی ترین ماده مغذی برای تولید انرژی است. هر گرم چربی ۹ کیلوکالری انرژی تولید می کند. در حالیکه هر گرم پروتئین یا کربوهیدرات ۴ کیلوکالری انرژی تولید می کنند اما متأسفانه چربی می تواند به آسانی بصورت بافت چربی ذخیره شود.

میزان نیاز به چربی در رژیم کاهش وزن

ترکیب بدنی اکتومورف یا لاغر: میزان مورد نیاز چربی در حدود ۴۵ تا ۶۰ گرم در روز است.

ترکیب بدنی مزومورف یا عضلانی: میزان مورد نیاز چربی در حدود ۴۰  تا۵۵  گرم در روز است.

ترکیب بدنی اندومورف یا چاق: میزان مورد نیاز چربی در حدود ۵۰ تا ۶۵  گرم در روز است.

پروتئین

پروتئین ها اهمیت بسیار زیادی برای بدن دارند. پروتئین های مختلف بسته به نوع اسیدهای آمینه خود عملکردهای متفاوتی دارند. برخی  ازاین پرو.تئین ها به ماهیچه ها اجازه می دهند که منقبض شوند و برای ورزش های قدرتی استفاده می شوند. پروتئین های دیگر آنزیم ها هستند که در واکنشهای شیمیایی بدن شرکت می کنند و بالاخره برخی پروتئین ها می توانند برای تولید انرژی استفاده شوند. بعد از خوردن و هضم پروتئین ها، بدن پروتئین را به اسیدهای آمینه که اجزای سازنده آن هستند شکسته و وارد جریان خون  می کند. تا زمانی که این اسیدهای آمینه در جریان خون هستند توسط سلولها گرفته شده و مصرف می شوند.

بدن انسان ترجیح می دهد که از پروتئین ها برای ذخیره شدن در بافت عضلانی استفاده کند و استفاده از پروتئین ها برای تولید انرژی در اولویت بدن نیست. اما اگر بدن به انرژی نیاز داشته باشد پروتئین می تواند شکسته شود و به مصرف تولید انرژی برسد. در این پروسه اسیدهای آمینه به گلوکز تبدیل می شود که گلوکونئوژنز نامیده می شود. برای حفظ توده عضلانی بدن، ما ترجیح می دهیم که پروتئین ها برای تولید انرژی به گلوکز تبدیل نشوند. بنابراین پروتئین ها به عنوان ماه اولیه سازنده بلوک های بدن اهمیت دارند نه ماده ا ی برای تولید انرژی.

میزان مورد نیاز پروتئین در رژیم کاهش وزن

ترکیب بدنی اکتومورف یا لاغر: میزان مورد نیاز پروتئین در حدود( گرم در روز۱/۲-۱ × وزن )

ترکیب بدنی مزومورف یا عضلانی: میزان مورد نیاز پروتئین در حدود ( گرم در روز۱/۳-۱/۱ × وزن)

ترکیب بدنی اندومورف یا چاق: میزان مورد نیاز پروتئین در حدود ( گرم در روز۱/۴-۱/۱× وزن)

مثال اگر شما ۷۰ کیلو گرم وزن داشته باشید و تیپ بدنی تان لاغر باشد میزان پروتین مورد نیاز بدنتان۷۰ تا ۸۴ گرم است.                       (  ۷۰×۱ = ۷۰ تا ۱٫۲× ۷۰=۸۴)

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2%da%86%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87/

This site is protected by wp-copyrightpro.com