Print this برگه

رژیم غذایی مادران در دوران بارداری، موثر بر حس بویایی نوزادان

شواهد اخیر حاکی از آنند که رژیم غذایی مادران در دوران بارداری می تواند با تغییراتی در مغز، بر حس بویایی نوزاد موثر باشد. بر این اساس اگر مادر در دوران بارداری الکل بنوشد، کودک او احتمالا بیشتر به مصرف الکل تمایل دارد. اگر مادر غذای سالم بخورد، کودک بیشتر به غذای سالم علاقمند می شود. این موضوع اهمیت داشتن یک رژیم غذایی سالم و خودداری کردن از نوشیدن الکل را در دوران بارداری نشان می دهد.

نتایج مطالعه ای که اخیرا بر روی موشها انجام شده، نشان داده است که تکامل حس بویایی بچه موشها با آنچه مادرانشان می خورند، تغییر می کند. پژوهشگران در این مطالعه، تغییرات مهمی در ساختار گلومرولی مربوط به حس بویایی مغز در ارتباط با نوع بوی مواد غذایی استفاده شده توسط مادر مشاهده کردند. این اولین مطالعه ای است که نشان دهنده تغییرات مغز در اثر مواجهه مستمر با طعم های مختلف در دوران جنینی و اوایل دوران نوزادی در شیرمادر خواران است.

در این مطالعه، موشهای باردار را به دو گروه تقسیم شدند، به گروه اول رژیم غذاهای بی مزه و به گروه دوم رژیم غذاهای طعم دار دادند.زمانی که شیر مادر برای بچه موشها قطع شد، بچه موشهایی که مادرشان رژیم غذاهای طعم دار داشتند ساختار گلومرولی مغزی ( مربوط به حس بویایی) بزرگتری نسبت به گروه دیگر داشتند. همچنین این موشها طعمهایی که مادرانشان  در رژیم غذایی خود داشتند را ترجیح می دادند، در صورتی که گروه دیگر اینطور نبودند.
به نظر می آید که از دیدگاه جنین، هر آنچه که در رحم مادر است ، ماده خوبی است. این یک استراتژی مناسب برای موشی است که در جستجوی یافتن غذاست. به دلیل شباهتهای موجود در پستانداران احتمالا می توان نتایج این مطالعه را به انسان هم تعمیم داد. البته این نیاز به مطالعات آینده را می طلبد.
بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، آن ماده غذایی که مادر باردار برای خوردن یا نوشیدن خود انتخاب می کند، اثر طولانی مدت بر روی آناتومی حسی نوزادان ( حس بویایی و علاقمندی به غذاهای خاص) دارد. اما هنوز مشخص نیست این اثر تا چه مدت در نوزاد باقی خواهد ماند و قدم بعدی یافتن پاسخ این سوال است.
نکته عملی: رژیم مادر در دوران بارداری بر نحوه فعالیت اعضای مختلف بدن نوزاد تاثیرگذار می باشد. مطالعه اخیر بر اهمیت رژیم غذایی مادران باردار بر روی حس بویایی و چشایی نوزادان تاکیددارد. بنابراین مادران در طی دوران بارداری خود باید در انتخاب مواد غذایی و داشتن رژیم غذایی سالم توجه لازم را مبذول دارند.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/%d8%b1%da%98%d9%8a%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%8c-%d9%85%d9%88/

This site is protected by wp-copyrightpro.com