↑ Return to حین بارداری

Print this برگه

نیازهای دوران بارداری

یکی از نگرانی های مادران باردار و اطرافیان آنها در دو ران بارداری این است که آیا همه نیازهای بارداری تامین شده یا نه و خانم باردار در ابهام است . همانگونه که در مطالب قبلی گفتم اگر یک زن باردار در حد متعادل از همه گروه های غذایی دریافت کند باید اطمینان داشته باشد که نیاز های او و جنینش نیز تامین شده است این نیازها شامل انرژی ، پروتئین ، و ریز مغذی ها است که در کنار دریافت متعادل انواع غذا ها به بدن می رسند . نباید این موضوع را فراموش کرد که ما در مورد یک خانم باردار که شرایط خاصی ندارد گفتگو می کنیم و در شرایط خاص باید فرد به طور تخصصی از نظر دریافت غذا و ریز مغذی ها کنترل شود .اما آنچه بر اساس پیشنهاد RDI برای دوران باردای پیشنهاد شده در یک الگوی صحیح که شامل همه گروه های غذایی باشد دریافت می گردد. وزن گیری یکی از راهای دیگر کنترل دریافت درست است که می تواند ما را در تصمیم گیری یاری کند . با یک مثال ادامه می دهیم اگر خانمی با قد ۱۵۸ سانتی متر و استخوان بندی متوسط یعنی با دور مچ ۱۵/۵ سانتی متر در ماه اول بارداری باشد چه وزنی باید بگیرد می بینیم که این خانم در شرایط بدون بارداری باید وزنی حدود ۵۶ تا ۵۸ کیلو گرم داشته باشد ( در پایان مطالب روش محاسبه نوشته شده است) حال اگر این خانم با حدود همین وزن مراجعه کند باید در طول بار داری بین ۱۶ تا ۱۸/۵ کیلو به وزنش اضافه شود حال طرح ریزی اینکه چگونه و با چه توازنی این وزن گیری در ما های مختلف انجام گیرد بسیار مهم است .با یک محاسبه سرانگشتی اگر این مادر باردار در این مدت ۱۶ کیلو وزن اضافه کند(با وزن اولیه ۵۸ در نظر گرفته ایم ) یعنی در طول مدت ۴۰ هفته باید در هر هفته ۴۰۰ گرم وزن گیری داشته باشد . اما می دانیم که اکثرا مادران در سه ماه اول باردار یا وزن نمی گیرند یا حد اکثر ۲تا ۲/۵ کیلو بیشتر به وزن آنها اضافه نمی شود . بیشترین تاثیر وزن گیری از هفته ۱۲ به بعد رخ می دهد . حتی در این مدت خیلی از مادران به علت داشتن ویار اندکی از وزن خود را از دست می دهند و آن هم به علت بد غذائی ، استفراغ و مشکلات پیرامون آن است.در این میان نقش یک کارشنان تغذیه از اهمیت خاصی برخور دار است چرا که تدوین مقدار کالری مورد نیاز برای بدست آمدن این مقدار وزن بسیار با ار زش است، تا مادر باردار با کمال آرامش به وزن نهائی دست یابد و تولدی خوب و بدو مخاطره در در پیش داشته باشد. ادامه مطالب در چند روز دیگر .

روش محاسبه :
اگر یک زن داری قد ۱۵۸ باشد این قد را تقسیم به دور مچ دست راست وی می کنیم که اینجا از تقسیم  ۱۵۸بر ۱۵/۵ عدد ۱۰/۱۹ بدست آمد حال اگر عدد بدست آمده بین ۹/۹ تا ۱۰/۹ باشد فرد متوسط استخوان است و باید قد او را در خودش و در ضریب ۲۲/۵ ضرب کرد تا وزن ایده آل وی بدست آید .

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/

This site is protected by wp-copyrightpro.com