Print this برگه

آیا استرس همسر میزان باروری را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

متاسفانه،حالات روحی و روانی مردان در میزان تولید اسپرم نقش مهمی ایفا می کند .بدن وقتی تحت فشار عصبی قرار می گیرد،تمام منابع خود را برای موارد ضروری حفظ می کند و بنابراین ساختن اسپرم را متوقف می کند تا انرژی خود را ذخیره کند.استرس ،سرعت و مسافت حرکت اسپرم ها را نیز کم میکند.

ضمنا ،همانطور که می دانیم فشار روانی ،تمایل به نزدیکی را هم کاهش می دهد و بنابراین حتی در یک خانم کاملا سالم و آماده می تواند تلاش برای باردار شدن را ناکام کند و هر چند ممکن است نزدیکی صورت بگیرد اما کم کم  والدین به این نتیجه می رسند که فقط طبق برنامه ریزی زمانی و به قصد بچه دار شدن آمیزش داشته باشند که این مسئله به استرس هر دو نفر اضافه می کند و در مرحله بعدی،چون نتیجه ای نمی گیرند، جهت مداوا به مراکز ناباروری مراجعه می کند و این خود فشارهای روانی گذشته اشان را مضاعف می کند وبنابراین آنها وارد یک سیکل معیوب می شوند.

کاری که شما می توانید انجام دهید این است که با همسرتان در مورد مسائلی که او را تحت فشار های روحی قرار می دهند صحبت کنید تا در صورت امکان آنها را برطرف کند. همچنین به خاطر داشته باشید نگرش هر دو نفر شما به آمیزش جنسی، نه به عنوان یک انجام وظیفه بلکه باید به عنوان یک تجربه خوب باشد که شمارا به هم نزدیک تر میکند.

نکته آخر اینکه تغذیه درست، ورزش و ریلکسیشن روش های خوبی برای کم کردن فشار های روانی هستند.در مردان ،این روش ها خیلی بهتر از روان در مانی جواب می دهند.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a/

This site is protected by wp-copyrightpro.com