Print this برگه

آیا یک فرزند برای شما کافی است؟

از نظر بیشتر خانواده ها یک فرزند کافی نیست. اما برخی والدین صادقانه اظهار می‌کنند که تصمیم به داشتن دومین فرزند بیشتر به خاطر فرزند اول است، نه خواست خود والدین. خیلی از مردم معتقدند برای این که کودک ننر بار نیاید، به خواهر و برادر نیاز دارد و والدینی را که مخالف این طرز فکر هستند، خودخواه می‌دانند.
سیلویا هـ، طراح جواهرات و مادر نیک ۶ ساله، می گوید: «داشتن فرزند دوم فقط به این بهانه که فرزند اول تنها نباشد، وحشتناک است. هیچ وقت نخواسته ام فرزند دیگری داشته باشم. نیک کودک بی نظیری است. خوب می خوابد، با استعداد و باهوش است. نظر من را بخواهید، بعد از اولی دیگر بچه‌دار نشوید. ما هم از سبک زندگی مان راضی هستیم، هم آن را تحت کنترل داریم.  قبول چنین چیزی به این خاطر که بسیاری از مردم این طور فکر نمی‌کنند، کار دشواری است. دیگران فکر می کنند که ما خود خواه هستیم.» سیلویا در مورد مسئله هم بازی می گوید که نیک ارتباطات زیادی با دوستان، عمو زاده ها و همکلاسی هایش دارد. به کسانی که فکر می‌کنند سیلویا از لذت داشتن خواهر و برادر بی خبر است، باید بگویم که خودش چهار خواهروبرادر داشته و آنها هنوز به هم خیلی نزدیک هستند.
به نظر می رسد که نتیجه تحقیقات نیز از نظر سیلویا حمایت کند. طبق گفته بیل مک کیبن، نویسنده شاید یک فرزند: مباحث فردی و محیطی درباره خانواده های تک فرزند، تحقیقات نشان می‌دهد که عملکرد تک فرزندها در مدرسه به ویژه در علوم، ریاضیات و ادبیات بهتر است؛ آنها دوستان بیشتری دارند و نسبت به نقش های جنسیتی در مقایسه با کودکانی که در خانواده های بزرگ‌تر زندگی می کنند، انعطاف پذیری بیشتری دارند. بنابراین اگر فکر می کنید که می خواهید همان یک فرزند را داشته باشید و دوست دارید با برخی از والدین هم عقیده با خود صحبت کنید.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d9%83-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

This site is protected by wp-copyrightpro.com