Print this برگه

پیشگیری از بارداری پس از سقط و زایمان

نوع روش مادران شیرده مادران غیر شیرده پس از سقط
قرصهای ترکیبی ال دی و اچ دی و قرصهای تری فازیک(سه مرحله ای) از ۶ ماه پس از زایمان استفاده شود سه هفته پس از زایمان در ۵ روز اول بلافاصله پس از سقط
امپول ترکیبی تزریقی یک ماهه( سیکلوفم) سه هفته پس از زایمان در ۵ روز اول بلافاصله پس از سقط
قرص شیردهی( پروژسترونی) در صورت پریود شدن مادر و تغذیه انحصاری شیرخوار با شیرمادر مصرف قرص ۶ هفته پس
از زایمان آغاز شود. و درصورت بازگشت قاعدگی و تغذیه انحصاری با شیرمادر، مصرف قرص
باید در ۵ روز اول قاعدگی و ترجیحا روز اول شروع نمود.
آمپولهای تزریقی ( ۳ ماهه) دپو مدروکسی پروژسترون در صورت شروع نشدن پریود مادر و تغذیه انحصاری با شیرمادر، مصرف آمپول ۶ هفته
بعد از زایمان آغاز شودو در صورت پریود شدن، تزریق باید در یکی از ۵ روز اول پریود
انجام شود. و تا یک هفته از یک روش کمکی مانند کاندوم استفاده شود.
اولین تزریق بلافاصله پس از زایمان و تا سه هفته پس از آن امکان پذیر است و
نیازی به برگشت قاعدگی نیست.
در ۵ روز بعد از سقط و پس از فاصله زمانی ( ۵ روز) در صورت منفی بودن تست
بارداری
IUD ای یو دی ۶هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارین ۶ هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارین در سقط زیر ۱۲ هفته غیر عفونی ۵ روز اول پس از سقط
در سقط زیر ۱۲ هفته عفونی، حداقل ۳ ماه بعد از
بهبودی
در موارد سقط بالای ۱۲ هفته، ۶ هفته پس از سقط
لوله بستن زنان پس از زایمان طبیعی و هنگام سزارین
توجه: فاصله زمانی ۴۲-۷ روز پس از زایمان
زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست.
پس از زایمان طبیعی و هنگام سزارین
توجه: فاصله زمانی ۴۲-۷ روز پس از
زایمان زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست.
پس از سقط زمان مناسبی برای انجام عمل بستن لوله ها نیست

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d9%88-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/

This site is protected by wp-copyrightpro.com