بایگانی موضوعی: رحم

⁣📌 برای باز شدن دهانه رحم👇

😇پیاده روی روزی دوبار هر بار نیم ساعت 😇انجام فعالیت های روزمره کمک کننده است. 😇 دوش آب گرم کمک کننده است.

Permanent link to this article: http://glo.ir/%e2%81%a3%f0%9f%93%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85%f0%9f%91%87/

در مورد پولیپ بیشتر بدانید

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af/

نکاتی در مورد هیسترو سالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%be%d9%86%da%af%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%b9/

شکایات شایع بانوان

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/

آیا زخم دهانه رحم اصطلاحی علمی است ؟

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b2%d8%ae%d9%85-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/

سندرم تخمدان پلی کیستیک

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9/

میوم یا فیبروم رحم

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/myvm-or-uterine-fibroids/

سرطان دهانه رحم درهفت شماره

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87/

This site is protected by wp-copyrightpro.com