بایگانی موضوعی: سرطان تخمدان

تنبلی تخمدان را جدی بگیرید

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/

رعایت نکاتی برای پیشگیری از سرطان تخمدان

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af/

مروری برعلائم هشدار دهنده سرطان تخمدان

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d8%af%d8%a7/

طی ۲۰ سال گذشته مرگ و میر ناشی از سرطان تخمدان کاهش یافته و طول زندگی زنان مبتلا افزایش نشان می دهد

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://glo.ir/%d8%b7%db%8c-%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%aa/

This site is protected by wp-copyrightpro.com