Print this برگه

ج -J

نام ژنریک : جنتامایسین – Gentamicin

موارد مصرف: جنتامایسین در درمان عفونتهای جدى مانند سپتی سمى و سپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونتهاى CNS، عفونت مجارى صفراوى ،پیلونفریت حاد یا التهاب عفونى حاد پروستات و همراه با یک پنى سیلین در درمان آندوکاردیت ناشى از استرپتوکوکوس ویریدانس یا استرپتوکوکوس فکالیس، پنومونى در بیماران بسترى و مننژیت لیستریایى مصرف می شود.

موارد منع مصرف: درصورت ابتللاى بیمار به میاستنى گراو این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – فاصله بین دفعات مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید افزایش داده شود.
۲ –  مصرف این دارو در بیماران سالخورده مبتلا به پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۳ از مصرف طولانى مدت این دارو باید خوددارى کرد
عوارض جانبى: آسیب بخش حلزونى گوش، مسمومیت برگشت پذیر کلیه بندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانى مدت و کولیت پسودوممبران ازعوارض احتمالى این دارو هستند.

نکات قابل توصیه:
۱ – از آنجا که دفع آمینوگیکوزیدها عمدتا کلیوى است وغلظت این داروها در ادرار زیاد خواهد بود، بیمار باید به اندازه کافى آب یا مایعات مصرف کند.تا غلظت زیاد دارو موجب آسیب به مجارى ادرارى نشود.
۲ – تزریق زیرجلدى جنتامایسین توصیه نمى شود، زیرا دردناک خواهد بود.
۳ – مقدار مصرف جنتامایسین به ویژه در بیمارانى که دچار سوختگى شده اند یا عمل جراحى در پیش دارند و در زنان باردار یا مبتلا به بیمارى هاى زنان ممکن است کمتر یا بیشتر از مقدارتوصیه شده باشد که این مسئله به دلیل تفاوت زیاد بین نیاز این گروه بیماران به دارو است .
۴ – از آنجا که احتمال تشکیل کمپلکس بین جنتامایسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمى شود.

اشکال دارویی : آمپولهای ۲۰ – ۴۰ و ۸۰ میلی گرمی – قطره چشمی – پماد چشمی .

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%d8%ac-j/

This site is protected by wp-copyrightpro.com