Print this برگه

م – M

نام ژنریک: مانیتول – Manitol

موارد مصرف: این دارو در درمان ادم مغزى و گلوکوم مصرف مى شود مانتول یک مدر اسموتیک است و عمدتا به منظور افزایش جریان ادرار در بیماران مبتلا به نارسائى حاد کلیوى و به منظور کاهش فشار داخل جمجمه و درمان ادم مغزى به کار مى رود این دارو همجنین در درمان کوتاه مدت گلوکوم به ویژه به منظورکاهش فشار داخل چشم قبل ازجراحى  چشم نیز به کارمیرود.
هشدارها: خروج مانیتول از عروق باعث تورم وترومبوفلبیت مى شود.
عوارض جانبى: نارسایى احتقانى قلبی، ادم ریوى احساس سردى، تب با مصرف این دارو کزارش شده است.
اشکال دارویى :
% ۱۰ :Injection

_____________________________________

نام ژنریک : مترونیدازول – Metronidazole

موارد مصرف : در درمان عفونتهای بی هوازی (از جمله عفونتهای دندانی)، ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری و عفونتهای تک یاخته ای مصرف می شود .این دارو دردرمان واژینوز باکتریایی ناشی از هموفیلوس یا گاردنلا یا کورینه باکتریوم، واژینیت غیر اختصاصی و واژینوز بیهوازی مصرف می شود.
مکانیسم اثر: مترونیدازول، پس از جذب توسط میکروارگانیسم ها احیا و به یک ترکیب سمى تبدیل مى شود که با پیوند یافتن بهDNA  موجب توقف ساخت آن و مرگ سلول مى شود.
هشدارها: درصورت وجود عیب کار کبد و آنسفالوپاتی کبدى، مصرف این دارو باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
عوارض جانبى:
تهوع، استفراغ، طعم بد دهان، زبرى زبان، اختلالات گوارشی، بثورات جلدى، کهیر و آنژیوادم، بندرت خواب آلود گی، سردرد، سرگیجه، آتاکسى، تیره شدن ادرار، خارش، درد هنگام آمیزش،ترشحات غلیظ سفید رنگ ازعوارض جانبى این دارو هستند.
نکات قابل توصیه
۱ – پیگیرى وضعیت بالینى و آزمایشگاهى بیماردر صورتى که طول دوره درمان از۱۰ روز تجاوز کند، توصیه میشود.
۲ – درصورت بروزتحریک گوا رشى، مترونیدا زول را مى توان با غذا مصرف کرد.
۳ – مترونیدازول تزریقى فقط به صورت انفوزیون آهسته وریدى مصرف مى شود، که در این صورت انفوزیون محلول ها یا سرم هاى دیگر باید قطع شود.
۴ – شستن دستها قبل و بعد ازاستعمال واژینال دارو توصیه مى شود همچنین رعایت اصول بهداشتى براى جلوگیری از بروز مجدد عفونت ضرورى است.
۵ – درصورت بروز حساسیت یا تحریک، مصرف دارو باید قطع شود.
۶ – درصورت مصرف شکل واژینال این دارو در درمان تریکوموناز، استفاده از کاندوم به منظور پیشگیرى از بروز مجدد عفونت ضرورى است ممکن است به طور همزمان مردان نیز به مصرف این دارو نیاز داشته باشند.
۷ – درصورت بروز سرگیجه یا منگى با مصرف این دارو باید احتیاط نمود.
۸ – درطول مصرف شکل واژینال این دارو، به منظور پیشگیرى ازعفونت متقاطع، عفونت مجدد یا رقیق شدن دوز دارو، باید از مقاربت جنسى خوددارى نمود.
اشکال دارویی : قرص ۱۵۰ میلی گرم – سوسپانسیون خوراکی – ژل واژینال – قرص واژینال – ژل موضعی

_____________________________________________________

نام ژنریک : ماپروتیلین – MAPROTILINE HCI

موارد مصرف: این دارو براى بهـبود بیمارى افسردگی بخصوص وفتى تسکین لازم باشد،تجویز مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو برداشت مجدد سروتونین و نوراپى نفرین به داخل پایانه عصبى را مهارمى کند و درنتیجه باعث افزایش تحریک گیرنده ها مى شود بنظرمى رسد که با تداوم مصرف این دارو تغییراتى در سطح گیرنده ها ایجاد مى شود که تا حدودی اثرات ضد افسردگی این دارو را توجیه می کند.
هشد ارها: درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود
آسم، اختلالات خونى یا گوارشى، الکلیسم حاد، گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار داخل چشم، احتباس ادرار و اختلالات دوفطبى و قلبى- عروقى، عیب کار کبد یا کلیه، هیپرتروفى پروستات، حملات تشنجى، پرکارى تیروئید، سابقه انفارکتوس میوکارد و اسکیزوفرنى، حساسیت مفرط به داروهاى ضد افسردگی سه حلقه اى.
عوارض جانبى: خشکی دهان، خواب آلودگی، ضعف و خستگی، تارى دید، اختلال درتطابق و افزایش فشارداخل چشم، یبوست، تهوع، اشکال در ادرار کردن، افت فشارخون وضعیتى، افزایش ضربان قلب، سنکوپ، آریتمى، واکنشهاى ازدیاد حساسیت، لرزش دست، اختلالات رفتارى (بخصوص در کودکان)، هیپومانیا، اغتشاش شعور (بخصوص در سالمندان)، افزایش اشتها، تغییر وزن، تشنج، اختلالات حرکتى و دیسکینزى، تب، اگرانولو سیتوز، لوکوپنى، ا ئوزینوفیلى، ترومبوسیتوپنى، عوارض اندوکرین مثل ژنیکوماستى، عصبانیت و بیقرارى، اختلال در عملکرد کبد از عوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – قطع مصرف دارو باید به تدریج و با نظر پزشک انجام شود
۲ – مصرف این دارو بایستى حدافل ۲ هفته پس از قطع مصرف داروى ضدافسردگی مهارکننده MAO شروع شود با این وجود حدافل یک هفته پس از قطع مصرف این دارو، میتوان مصرف سایر داروهاى ضد افسردگی را آغاز نمود.
۳ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود و این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده، مصرف شود.
۴ – براى حصول اثردرمانى مطلوب، ممکن است ۳-۲ هفته زمان مورد نیاز باشد.
۵ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت چند نوبت در روزباشد، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولى اگرتقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده و دوبرابرکردن مقدارمصرف بعدى باید خوددارى شود اگر رژیم درمانى بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده هنگام صبح باید خوددارى شود دراین موارد باید با پزشک مشورت شود.
۶ – ازمصرف فرآورده هاى حاوى الکل وسایر داروهاى مضعف CNS با این دارو باید خوددارى شود
۷ – به دلیل بروز خواب آلودگی، هنگام رانندگی و کارباماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود
۸ – به دلیل بروز سرگیجه، هنگام برخاستن ناگهانى ازحالت نشسته یا خوابیده باید احتیاط نمود
۹ – این دارو ممکن است سبب خشکی دهان شود درصورت تداوم این عارضه پس از ۲ هفته، باید به پزشک مراجعه شود
۱۰ – درصورت نیاز به هرگونه عمل جراحى یا درمان اضطرارى پزشک باید از مصرف این دارو مطلع شود
۱۱ – درمان سالمندان باید با حداقل مقدار شروع شود، زیرا به عوارض جانبى این دارو حساسترهستند
۱۲ – به بیمار باید یادآورى شود که در صورت بروزعلائم آنتى موسکارینى به درمان ادامه دهد چون به این اثرات تا حدودى تحمل حاصل مى شود.
اشکال دارویی : قرص ۲۵ – ۷۵ میلی گرمی.

____________________________________________

نام ژنریک : متوپرولول ( متورال ) – METOPROLOL

موارد مصرف: متوپرولول در درمان آنژین صدرى مزمن، کنترل زیادى فشارخون (به تنهایى یا همراه سایر داروهاى کاهنده فشارخون) و پیشگیرى از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو در شوک قلبى، نارسایى آشکار قلب، بلوک قلبى درجه دو یا سه دهلیزى- بطنى، برادى کاردى سینوسى و کاهش فشارخون سیستولیک به کمتر از ۱۰۰ میلى لیتر جیوه (براى پیشگیرى ازانفارکتوس مجدد میوکارد) نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان صورت گیرد
سابقه آلرژى، آسم نایژه اى، آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژیک، نارسایى احتقانى قلب، دیا بت، پرکارى تیروئید، افسردگى روانى یا سابقه ابتلاء به آن
۲ – مقدارمصرف این دارو در سالمندان باید براساس پاسخ بیمارتعیین شود، زیرا از یک طرف به علت کاهش حساسیت این بیماران به اثر دارو ممکن است افزایش مقدارمصرف لازم باشد و از طرف دیگر به علت کاهش توانایى متابولیسم  و دفع دارو کاهش مقدارمصرف ممکن است ضرورت یابد.
۳ – دربیماران مبتلا به عیب کار کلیه، مقادیر مصرف متوپرولول  باید کاهش یابد
۴ – درصورت بروز افسردگى ناشى از این دارو، مصرف آن باید قطع شود
۵ – اگر بعد از یک دوره درمان طولانى با این دارو، قطع مصرف آن ضرورت پیداکند، باید بتدریج و حداقل طى سه روزتا دوهفته مصرف دارو قطع شود درطول این مدت، بیمار باید از فعالیت هاى شدید بدنى پرهیز کند تا خطر بروز انفارکتوس میوکارد یا آریتمى به حداقل برسد اگر پس از قطع مصرف دارو، علائم  قطع  مصرف  بروز کرد، باید مصرف دارو را به طور موقت مجددآ شروع نمود و به دنبال بهـبود بیمار، مصرف دارو را با احتیاط  قطع کرد.
۶ – درطول مصرف این دارو، پیگیرى عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه گیرى فشارخون و ثبت نوارقلبى و اندازه گیرى ضربان قلب ضرورى است.
عوارض جانبى: برادى کاردى علائمى (سرگیجه)، اسپاسم برونش (اشکال درتنفس یا خس خس سینه)، نارسایى احتقانى قلب (تورم مچ پا و اندام هاى تحتانى، تنگى نفس)، افسردگى روانى و کاهش گردش خون محیطى (سردى دستها و پاها) با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – هیج یک از نوبت هاى مصرف این دارو نباید فراموش شوند، بخصوص اگر روزى  یکبار مصرف مى شود
۲ –  این دارو، زیادى فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید  مصرف آن ممکن است پایان عمر ضرورى باشد
۳ –  مصرف دارو، حتى در صورت احساس بهـبودى، باید ادامه یابد
۴ – درصورتى که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولى اگرتا زمان مصرف نوبت بعدى ۴ ساعت بافیمانده باشد، ازمصرف آن نوبت باید خوددارى شود و مقدارمصرف بعدى نیز دوبرابر نگردد
۵ – دربیماران مبتلا به دیابت، با مصرف این دارو علایم کمى قند خون ممکن است پوشانده شده یا غلظت قند خون افزایش یابد یا کاهش قند خون طولانى شود
۶ – ازمصرف با سایر داروها، به ویژه داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه پزشک ندارند، باید خوددارى شود
۷ –  قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود
۸ – به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگى و منگى، هنگام رانندگى یا کار با وسایلى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط  نمود
اشکال دارویی : قرص ۵۰ – ۱۰۰ میلی گرم – —- آمپول : ۵ میلی گرم

___________________________________________

نام ژنریک : مبندازول – Mebendazole

موارد مصرف: مبندازول در درمان آلودگى به کرم هاى نخى، گرد، شلاقی، قلابدار مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: مبندازول موجب تخریب میکروتوبولهاى سیتوپلاسمى انگل و درنتیجه مهار برداشت گلوکز توسط کرم بالغ و درنهایت مرگ انگل مى شود.
هشدارها:
۱ – درصورت ابتلاى بیمار به عیب کار کبد، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – در درمان کرمک، قبل از شروع درمان و یک هفته پس از آن، باید ناحیه اطراف مقعد به منظور یافتن تخم کرم، بویژه در بیمارانى که علائم عفونت در آنها پایداراست، بررسى شود.
۳ – آزمون مدفوع در درمان آلودگی به کرم هاى گرد، شلافى و کاپیلاریاز، قبل و ۳-۱ هفته پس از درمان به منظور تعیین کارایى درمان ممکن است ضرورى باشد.
۳ شمارش تام گلبول هاى خون در ماه اول درمان با این دارو ممکن است ضرورى باشد.
عوارض جانبى: به ندرت دردشکم، اسهال و واکنشهاى حساسیت مفرط (شامل گزانتوم، بثورات جلدى، کهیر و آنژیوادم)، با مصرف این دارو گزارش شده است .
نکات قابل توصیه:
۱ – درصورت مصرف این دارو براى درمان کرمک بهتـر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس هاى خواب و رختخواب، بعد ازدرمان با دارو ضرورى است تا آلودگى دوباره عود نکند.
۲ – در درمان آلودگى هاى داخل بافت ها (مانند کیست ها)، این دارو در مقادیر زیاد همراه با غذا، به ویژه غذاهاى چرب باید مصرف شود تا مقدار بیشترى از دارو جذب شود.
۳ – بیماران مبتلا به آلودگى کرم هاى قلابدار و شلاقى، باید به صورت مکمل مقادیرى آهن دریافت دارند.
۴ – قرص هاى مبندازول را باید کاملآ جوید و با مقدارى آب مصرف نمود.
اشکال دارویی : قرصهای جویدنی ۱۰۰ میلی گرمی

________________________________________________

نام ژنریک : متیل فنیدات – METHYLPHENIDATE

موارد مصرف: این دارو براى درمان اختلالات نقص توجه ناشى از پیش فعالیتى (hyperactivity) و درمان علائم نارکولپسى بکارمى رود.
مکانیسم اثر: متیل فنیدات احتمالا با مهار برداشت مجدد دوپامین در اعصاب دوپامینرژیک  با عث تحریک ملایم CNS مى شود این دارو در کودکان مبتلا به نقص توجه ناشى از پیش فعالیتى، بیقرارى حرکتى را مهار و تمرکز حواس را افزایش مى دهد در نارکولپسى، متیل فنیدات با عمل برقشرمغز و ساختارهاى زیرقشرى مثل تالاموس باعث تحریک CNS شود و بنابراین فعالیت حرکتى و هوشیارى ذهنى را افزایش و احساس خستگى را کاهش مى دهد.
هشدارها :
۱ – این دارو تنها باید براى بیمارانى تجویز شود که داراى سابقه کامل بوده و مورد ارزیابى دقیق قرارگرفته
۲ – وقتى بیمار داراى واکنش هاى حاد استرس باشد، نباید متیل فنیدات را تجویز کرد
۳ – درصورت مصرف طولانى مدت، شمارش منظم سلول هاى خونى، شمارش افتراقى و شمارش پلاکت ها توصیه مى شود
۴ – اگر چنانچه بعد از یکماه مصرف مقدارمناسب و کافى دارو بهـبودى حاصل نشد، مصرف دارو را باید قطع کرد
۵ – این دارو را نباید براى درمان حالت هاى خستگى مفرط طبیعى، افسردگى و سایکوزها مصرف کرد
۶ – نیاز بیمار براى ادامه درمان با این دارو باید به طورمرتب مورد ارزیابى مجدد قرارگیرد کاهش مقدارمصرف یا قطع مصرف در هنگام تعطیلات و زمان هاى با استرس کم توصیه مى شود
۷ – احتمال وابستگى و سواستفاده از این دارو وجود دارد، لذا مصرف دارو باید تحت کنترل باشد
عوارض جانبى: فشارخون بالا، تاکیکاردى، بى اشتهایى عصبانیت، اشکال درخواب، آنژین صدرى، درد مفاصل، اختلال حرکتى، تب، بثورات پوستی، کهیر، ترومبوسیموپنى، حساسیت مفرط به دارو، سرگیجه، سردرد، تهوع، درد معده، احتمال بروز وابستگى به دارو از عوارض جانبى مهم این دارو میباشند.
نکات قابل توصیه
۱ – براى بیماران مبتلا به صرع یا هرنوع اختلال حمله اى، بیماران با سابقه سندرم Tourette ، بیماران مبتلا به اختلالات رفتارى و سایکوز، این دارو را باید  با احتیاط  بکار برد
۲ –  متیل فنیدات ممکن است تیک ایجاد کند، لذا قبل از درمان تیک با پیموزاید، مصرف متیل فنیدات را باید قطع کرد تا بتوان علت واقعى تیک راتشخیص داد
۳ – براى بیماران مبتلا به فشارخون بالا باید با احتیاط  مصرف شود درفواصل زمانى مناسب و درهمه بیماران مخصوصآ بیماران مبتلا به فشارخون بالا باید فشارخون را به طور مرتب اندازه گیرى کرد
۴ –  در صورت مصرف طولانى مدت براى کودکان، باید رشد کودک به طور مرتب کنترل شود
۵ – این دارو را باید دفیقآ مطابق دستورپزشک مصرف کرد واز مصرف مقادیر بیشتر از میزان تجویز شده باید پرهیز نمود زیرا این دارو مى تواند باعث وابستگى شود
۶ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض یادآورى باید آن را مصرف کرد وبقیه مقادیرمصرف را طبق برنامه قبلى ادامه داد
۷ – قبل از قطع مصرف این دارو باید حتما با پزشک هماهنگى شود چون ممکن است قطع مصرف تدریجى دارو لازم باشد
اشکال دارویی : قرص ۱۵۰ میلی گرم.

_____________________________________________________

نام ژنریک : مفنامیک اسید – MEFENAMIC ACID

موارد مصرف: این دارو در درمان دردهاى ملایم تا متوسط و قاعدگى دردناک به کار مى رود
موارد منع مصرف: این دارو در صورت سابقه وجود واکنش آلرژیک شدید ازقبیل آنافیلاکسى یا آنژیوادم ناشى ازآسپرین یا سایر داروهاى ضد التهاب غیراستروئیدى یا پولیپ بینى همراه با اسپاسم برونش به علت مصرف آسبیرین، نباید مصرف شود
هشدارها: این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود
بیمارى التهابى یا اولسراتیو قسمت فوفانى یا تحتانى مجراى گوارش (شامل بیمارى Crohn ، دیورتیکولیت، قرحه گوارشى، کولیت اولسراتیو)، هموفیلى یا سایراختلالات خونى شامل اختلال عملکرد انعقادى یا پلاکت ها، عیب کار کلیه، استوماتیت ، بیماران سالخورده (به علت عوارض کبدى و کلیوى)، بیمارانى که احتمال بروز خونریزى و زخم گوارشى در آنها زیاد مى باشد و زیادى پروترومبین خون.
عوارض جانبى: خواب آلودگى وعوارض گوارشى شامل تهوع، اسهال (قطع مصرف دارو لازم است)، ناراحتى شکمى، خونریزى و زخم گاهگاهى بروز مى نماید که با مصرف دارو همراه با غذا به حداقل میرسد عوارض دیگرشامل واکنش های حساسیتى خصوصا آنژیوادم، برونکواسپاسم و بثورات جلدى، همچنین سردرد، سرگیجه، گیجى، اختلالات شنوایى نظیر وزوز گوش و نیز دفع خون در ادرار میباشند. کم خونى همولیتیک، کم خونى آپلاستی وتشنج با مقادیر بالا ممکن است بروز نماید.
نکات قابل توصیه:
۱ –  این دارو نباید بیش ازمقدارتوصیه شده مصرف شود مصرف بیش از ۷ روز نیزتوصیه نمى شود، مگراینکه مطابق دستور پزشک باشد
۲ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت یک یا دو قرص درروز باشد، درصورت به یادآوردن طى یک یا دوساعت پس از نوبت فراموش شده، آن نوبت باید مصرف شود اکر رژیم درمانى بصورت بیش از دو قرص در روز باشد، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد مقدارمصرف بعدى نیزنباید دوبرابر شود.
۳ – دارو بهتـراست همراه با غذا مصرف شود تا تحریک گوارشى کاهش یابد
۴ – مراجعه منظم به پزشک درطول مصرف درازمدت، به منظور بررسى پیشرفت درمان توصیه مى شود
۵ – احتمال بروز حساسیت به نور وجود دارد
۶ – درصورت مشاهده علائم شبه انفلوآنزا (لرز، تب یا درد عضلانى) قبل یا همزمان با بثورات جلدى، باید به پزشک مراجعه شود
اشکال دارویی : کپسول ۲۵۰ میلی گرمی.

_______________________________________________

نام ژنریک : منیزیم سولفات – MAGNESIUM SULFATE

موارد مصرف: این دارو براى پیشگیرى و درمان کمبود منیزیم بویژه کمى منیزیم خون که باعث بروز حالت کزازى مى شود و پیشگیرى و درمان فورى تشنج ناشى ازتوکسمى باردارى (اکلامپسى و پره اکلامپسى) مصرف مى شود در بیمارانى که تنها از راه تزریق مواد غذایى دریافت مى کنند نیز این دارو به مواد دریافتى آنها اضافه میشود.
مکانیسم اثر: مکانیسم اثرمنیزیم کاملآ شناخته شده نیست، اما بر پمپ Na K+ATP ase کانال هاى سدیمى، پتاسیمى و کلسیمی،تاثیر میگذارد همچنین موجب کاهش آزاد شدن استیل کولین درمحل اتصال عصب- عضله مى گردد.
هشدارها:
۱ – این دارو در نارسایى کبدى و یا عیب کار کلیوى باید با احتیاط فراوان تجویز شود
۲ – درطول مدت تجویزاین دارو، غلظت منیزیم و سایر الکترولیت هاى خونى مرتبا کنترل شود
۳ – تزریق داخل عضلانى این دارو دردناک است
۴ – درطول مصرف این دارو در اکلامپسى، ECG ، فشارخون و علائم افزایش غلظت پلاسمایى باید کنترل شوند در صورت بروز نشانه هاى مسمومیت با منیزیم (عدم رفلکس زانو، ضعف، تهوع، احساس داغ شدن، برافروختگى، خواب آلودگى، تارى دید و لرزش صدا) تزریق گلوکونات کلسیم توصیه مى شود.
عوارض جانبى: با افزایش غلظت خونى منیزیم، به ترتیب موجب کاهش رفلکس تاندون، طولانى شدن قطع QT و پهن شدن  QRS در نوارقلبى، پس از از بین رفتن رفلکس تاندونى، فلج تنفسى، اختلال هدایت قلبی و ایست قلبى بروز مى کند علائم اولیه زیادى منیزیم خون شا مل براد یکا ردى، د وبینى، برا فروختگى، سردرد، کاهش فشارخون، تهوع، تنگى نفس، اشکال درتکلم، استفراغ و ضعف مى باشد.
اشکال دارویی : INJECTION : 10 20 – ۵۰%

____________________________________________

نام ژنریک : میدازولام – MIDAZOLAM

موارد مصرف: میدازولام یک بنزودیازپین کوتاه اثراست و  براى ایجاد تسکین و فراموشى قبل ازعمل جراحى یا اعمال تشخیصى مثل اندوسکبى و شبیه آن و یا درموقع القاء بیهوشى و همچنین براى ایجاد تسکین دربخش مراقبت هاى ویژه براى لوله گذارى داخل ناى تجویزمى شود. این دارو همچنین براى تسکین وکاهش اضطراب و ایجاد فراموشى قبل از موارد خاص عملیات دندانپزشکى یا جراحى هاى کوچک نیزتجویز مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو یک بنزودیازپین کوتاه اثراست که با اثر برگیرنده هاى خاص بنزودیازپین موجب افزایش اثر مهارى گابا و کاهش تحریک پذیرى سلول هاى عصبى می شود.
هشدارها:
۱ – این دارو بخصوص شکل تزریقى آن فقط دربیمارستان و یا در حضور امکانات لازم جهت احیاى قلبى – تنفسى باید تجویز شود
۲ – درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود
۳ – بیمارىتنفسى، ضعف عضلانى خطیر یا میاستنى گراو، گلوکوم با زاویه بسته حاد،
۴ – درصورت وجود نارسایى کبدى و کلیوى مقدارمصرف دارو باید کاهش یابد
۵ – درصورت وجود کاهش حجم خون، اسپاسم عروق و یا کاهش دماى بدن و یا درصورت مصرف توام داروهاى ضد درد مخدر مقدارمصرف این دارو باید کاهش یابد
۶ – اندازه گیرى فشارخون، اکسیژن خون، بررسى وضعیت تنفسى و علایم حیاتى بطور مداوم در طول درمان با این داروتوصیه مى شود
عوارض جانبى: خواب آلودگى و منگى در روز بعد ازمصرف دارو،توهم و عدم تعادل، فراموشى، سردرد، سرگیجه، وا بستگى، آپنه، تضعیف تنفس، کاهش فشارخون، اختلالات گوارشى، بثورات جلدى، اختلال بینایى، تغییر میل جنسى، درد در ناحیه تزریق و ترومبوفلبیت از عوارض جانبى این دارو هستند این دارو عوارض جدى قلبى- تنفسى بویژه در سالمندان و بیماران با حال عمومى بد ایجاد نموده است.
نکات قابل توصیه
۱ – هنگام مصرف این دارو از مصرف الکل یا سایرداروهاى مضعف CNS باید خوددارى شود
۲ – به دلیل اختلال در اعمال حرکتى و خواب آلودگى پس از مصرف دارو، هنکام رانندگى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود.
اشکال دارویی : شربت ۲ میلی گرم در هر سی سی – آمپول با دزهای متفاوت.

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%d9%85-m/

This site is protected by wp-copyrightpro.com