Print this برگه

ن – N

نام ژنریک : نالیدیکسیک اسید – Nalidixic Acid
موارد مصرف: اسید نالیدیکسیک در درمان عفونتهاى مجارى ادرار مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: اسیدنالیدیکسیک ازمشتقات کینولون هاست که ازطریق مهار ساخت DNA باکتریایى اثر خود را اعمال مى کند. مقاومت به این دارو در طول درمان به سرعت بروز مى کند.
موارد منع مصرف: این دارو در صورت ابتلاى بیمار به پورفیرى یا سابقه ابتلا به اختلالات تشنجى وهمچنین در کودکان با سن کمتراز۳ ماه نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱- این دارو در بیماران مبتلا به کمبود G6PD و اختلالات کبد و کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – در طول مصرف این دارو بیمار باید از قرارگرفتن در معرض نور شدید آفتاب پرهیز کند.
۳ – در طول درمان با این دارو در صورتی که مدت درمان از ۳ هفته بیشترشود، انجام آزمون هاى شمارش سلولهاى خون و کار کبد توصیه مى شود.
عوارض جانبى: عوارض جانبى شایع کینولون ها عبارتند ازتهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال، سردرد، سرگیجه، اختلال در خواب، بثورات جلدى، خارش،تب، آنافیلاکسیک حساسیت به نور، افزایش، اوره و کراتینین، خون، اختلالات گذرا در آنزیم هاى کبد و بیلى روبین، درد عضلات و مفاصل، اختلالات خونى (شامل ائوزینوفیلی، کاهس بلاکف هاى خونه کاهش گلبول هاى سفید خون و تغییر در غلظت پروترومبین).

نکات قابل توصیه:
۱ – بیمار باید ازقرارگرفتن درمعرض شدید آفتاب خوددارى کند.
۲ – درصورت بروز تارى دید یا هرگونه اختلال در بینایی، سرگیجه یا خواب آلودگى باید احتیاط کرد.
۳ – این دارو موجب بروز پاسخ مثبت کاذب درآزمون گلوکز ادرار با استفاده از مواد احیا کننده مى شود.
اشکال دارویی : سوسپانسیون ۶۰ میلی گرم – قرص ۵۰۰ میلی گرمی.

__________________________________________

نام ئژنریک : نالوکسان – NALOXONE HCl
موارد مصرف: نالوکسان براى برطرف کردن تضعیف تنفسى ناشى از داروهاى شبه تریاک جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان داروى کمکى در درمان شوک سپتیک مصرف مى شود
مکانیسم اثر: این دارو مسدد گیرنده گاما اوپیوئیدى مى باشد و از این طریق، مانع اثراتى از داروهاى شبه تریاک که از طریق تحریک این گیرنده اعمال مى شود (ازجمله تضعیف مرکزتنفس در سیستم اعصاب مرکزى) میشود
هشدارها:
۱ – این دارو در افراد مبتلا به بیمارى قلبى- عروقى یا مصرف داروهاى سمى براى قلب و یا افراد داراى وابستگى فیزیکى به داروهاى شبه تریاک باید با احتیاط فراوان مصرف شود
۲ – تجویز این دارو در بیماران وابسته به داروهاى شبه تریاک موجب بروز علایم قطع مصرف مى گردد
۳ – از آنجائى که این دارو داراى طول اثر کوتاهى مى باشد، درموقع تجویز بعد از جراحى، مقدار دارو درهر بیمار باید به طور جداگانه تنظیم شود تا ضمن حفظ  اثر ضد دردى کافى داروى شبه تریاک، ضعف تنفسى نیز برطرف شود
عوارض جانبى:تهوع و استفراغ، افزایش ضربان قلب و فیبریلاسیون از عوارض جانبى این دارو میباشند.
اشکال دارویی : آمپول ۰/۴ میلی گرمی.

________________________________________

نام ژنریک : ناپروکسن – NAPROXEN
موارد مصرف: ناپروکسن  در درمان آرتریت روماتوئید، ا ستئوآرتریت، آرتریت جوانان، درد، نقرس، التهاب غیرروماتیسمى، تب و قاعدگى دردناک مصرف مى شود
هشدارها: این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود
بیمارى التهابی یا اولسراتیو قسمت فوفانى یا تحتانى مجراى گوارش (شامل بیمارى Crohn ، دیورتیکولیت، قرحه گوارشى، کولیت اولسراتیو)، هموفیلى یا سایر اختلالات خونى شامل اختلال عملکرد انعقادى یا بلاکف ها، عیب کار کلیه، استوماتیت، بیماران سالخورده (به علت عوارض کبدى وکلیوى)، بیمارانى که احتمال بروز خونریزى و زخم گوارشى در آنها زیاد مى باشد، و براى شکل دارویى شیاف، خونریزى از ناحیه رکتوم و آنوس، هموروئید، التهاب و ضایعات ناحیه رکتوم و آنوس والتهاب رکتوم
عوارض جانبى: اختلالات گوارشى، شامل تهوع، استفراغ، درد هاى شکمى و خونریزى گوارشى، بثورات جلدى، کهیر و انژیوادم از عوارض جانبى دارو هستند
نکات قابل توصیه:
۱ –  این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده مصرف شود
۲ – در صورت مصرف این دارو در درمان آرتریت، دوره درمان باید کامل شود جهت دستیابى به پاسخ مطلوب، ممکن است حداقل ۲ هفته زمان نیاز داشته باشد
۳ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت یک یا دوقرص درروز باشد، درصورت به یادآوردن طى یک یا دوساعت بس از نوبت فراموش شده، آن نوبت باید مصرف شود اکر رژیم درمانى بصورت بیش از دو قرص در روز باشد، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد مقدارمصرف بعدى نیز نباید دوبرابر شود.
۴ – اشکال خوراکى دارو بهتراست همراه با غذا مصرف شود تا تحریک گوارشى کاهش یابد
۵ – مراجعه منظم به پزشک درصورت مصرف طولانى مدت، به منظور بررسى پیشرفت درمان توصیه مى شود
۶ – احتمال بروز حساسیت به نور وجود دارد.
۷ – درصورت مشاهده علائم شبه انفلوآنزا (لرز، تب یا درد عضلانى) قبل یا همزمان با بثورات جلدى، باید به پزشک مراجعه شود
۸ – از نصف کردن یا خردکردن فرص هاى ۵۰۰ میلى گرمى این دارو باید خوددارى کرد.
اشکال دارویی : قرصهای ۲۵۰ و ۵۰۰ —- شیاف ۵۰۰ میلی گرمی.

________________________________________________

نام ژنریک : نالتروکسون – NALTREXONE –  نالتروکسان
موارد مصرف: این دارو به عنوان عامل کمکى براى درمان معتادانى بکار مى رود که ترک اعتیاد کرده اند .همچنین به عنوان عامل کمکى در درمان اعتیاد به الکل مصرف مى شود
مکانیسم اثر: تالتروکسون  با اتصال به گیرنده هاى اوپیوئیدى ومهاررفابتى اثرات داروهاى اوپیوئیدى و اوپیوئیدهاى آندوژن، به میزان قابل ملاحظه اى وابستگى فیزیکى و اثر سرخوشی ناشى از اوپیوئیدها را از بین میبرد و بنابراین تمایل بیمار براى مصرف اوپیوئیدها را کاهش مى دهد این دارو در افراد معتاد به اوپیوئیدها باعث بروز علائم سندرم قطع مى شود مکانیسم اثر این دارو درکاهش تمایل به مصرف الکل هنوز مشخص نیست.
هشدارها:
۱ – انجام آزمون هاى فعالیت کبدى قبل از شروع  و در طى درمان به صورت دوره اى الزامى است و درصورت مشاهده اختلال قابل ملاحظه، مصرف دارو را باید قطع کرد
۲ – درصورت بیمارى کبدى یا سابقه آن (بغیر ازاختلالات خفیف) درمصرف این دارو باید احتیاط  کرد
۳ – قبل ازمصرف درمان با این دارو و درطى مصرف این دارو باید آزمون هاى کبدى انجام گیرند و در صورت مشاهده عوارض کبدى شدید باید مصرف دارو قطع شود
عوارض جانبى: درد در ناحیه شکم، اضطراب، عصبانیت، بیقرارى، اختلال در خواب، سردرد، دردمفاصل وعضلات، تهوع و استفراغ، خستگى غیرمعمول ازعوارض جانبى شایع این دارو هستند
نکات قابل توصیه
۱ – قبل ازسم زدائى و حداقل ۷ – ۱۰ روز بعد از قطع مصرف اوپیوئیدها و اتمام علائم سندرم قطع ، درمان با تالتروکسون را نباید شروع کرد ،ترک مصرف اوپیوئیدها باید توسط آزمایش ادرار یا آزمون نالوکسان تایید گردد
۲ –  در فوریتهاى پزشکى درصورت نیاز به تجویزضد دردهاى اوپیوئیدى، باید براى غلبه بر اثرات نالترکسون از مقادیر زیاد اوپیوئیدها استفاده کرد این عمل باید در بیمارستان و تحف نظر پزشک متخصص انجام شود در صورت نیاز به جراحى انتخابى، تجویز نالترکسون را باید چند روز قبل ازعمل جراحى قطع کرد.
۳ – در طى مصرف این دارو، بیمار باید بطور مرتب به پزشک مراجعه و درصورت لزوم آزمایش خون جهت بررسى عملکرد کبد انجام دهد
۴ –  دارو را طبق دستور پزشک  باید مصرف کرد و از مصرف مقادیر بیشتر یا کمتر خوددارى نمود
۵ – هنگام مراجعه به پزشک  یا دندانپزشک  همواره مصرف نالترکسون باید به ایشان یادآورى شود.
اشکال دارویی : کپسولهای ۲۵ – ۵۰ میلی گرمی.

__________________________________________________

نام ژنریک : نورتریپ تیلین – NORTRIPTYLINE
موارد مصرف: نورتریبتیلین براى درمان بیمارى افسردگی تجویز مى شود
مکانیسم اثر: از طریق مهار برداشت مجدد نوراپى نفرین و سروتونین توسط پایانه سلول عصبى پیش سیناپسى، غلظت سیناپسى آنها را در سیستم عصبى مرکزى افزایش مى دهد بنظر مى رسد که با تداوم مصرف این دارو تغییراتى در سطح گیرنده ها ایجاد مى شود که تا حدودى اثرات ضد افسردگى این دارو را توجیه مى کند.
هشدارها: درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود
الکلیسم حاد، آسم، اختلالات دوقطبى،  خونى، گوارشى یا قلبى- عروقى، گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار کره جشم، پرکارى تیروئید، هیپرتروفى پروستات، عیب کار کبد یا کلیه، اسکیزوفرنى، حملات تشنجى، حساسیت به داروهاى ضدافسردگى سه حلقه اى و احتباس ادرار.
عوارض جانبى: خشکى دهان، خواب آلودگى، ضعف و خستگى، تارى دید، افزایش فشار داخل کره چشم، یبوست، تهوع، اشکال در ادرارکردن، کاهش فشارخون وضعیتى، اختلال ضربان قلب، اختلالات خونى، اغتشاش شعور، عصبانیت و بیقرارى، واکنش هاى ازدیاد حساسیت، اختلالات رفتارى، اختلالات حرکتى، افزایش اشتها و وزن ازعوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه :
۱ – ازقطع ناگهانی مصرف دارو باید پرهیز شود.
۲ – درهفته هاى اول درمان به دلیل افزایش تمایل به خودکشى باید بیمارتحت نظر باشد
۳ – بیش ازیک داروى ضد افسردگى در یک زمان نباید تجویز شود
۴ – براى شروع اثرات درمانى این دارو حدافل ۲هفته وقت لازم است.
۵ – درمان سالمندان باید باحداقل مقدار مصرف شروع شود، زیرا به عوارض جانبى این دارو حساسترند
۶ – به علت نیمه عمر طولانى دارو، تجویز یکباره آن در موقع خواب، کفایت مى کند
۷ – به بیمار باید یادآورى شود که در صورت بروزعلائم آنتى موسکارینى به درمان ادامه دهد، چون به این اثرات تا حدى تحمل حاصل مى شود
۸ – درصورت وجود سابقه مصرف مهارکننده هاى آنزیم MAO  توسط بیمار، باید دوهفته بعد از قطع مصرف آن، مصرف این دارو را آغازنمود
۹ – درصورت ضرورت مصرف داروى مهارکننده MAO باید حداقل یکهفته میان قطع مصرف این دارو و شروع مصرف داروى جدید فاصله ایجاد شود
۱۰ – این دارو با ایجاد خواب آلودگى، ممکن است براعمالى که نیاز به مهارت دارند، مثل رانندگى، تاثیر بگذارد
۱۱ – د وره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده، مصرف شود
۱۲ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگررژیم درمانى بصورت چند نوبت درروز باشد، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد در اینصورت، مقدار مصرف بعدى نیز نباید دو برابر گردد اکر رژیم درمانى بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نباید هنگام صبح دارو مصرف شود بهتـراست دراین موارد با پزشک مشورت گردد
۱۳ – به دلیل احتمال بروز منگى و سرگیجه، هنگام برخاستن ناگهانى از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود
۱۴ – بامصرف این دارو، خشکى دهان ممکن است بروزنماید درصورت تداوم این عارضه به مدت بیش از ۲ هفته، باید به پزشک مراجعه نمود.
۱۵ – احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد، لذا ضرورى است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود
۱۶ – بیمار باید ۷ – ۳ روز پس از قطع مصرف تحت نظرباشد.
۱۷ – درصورت نیاز به هرگونه عمل جراحى یا درمان اضطرارى، پزشک باید از مصرف دارو مطلع شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۱۰ – ۲۵

_____________________________________________

نام ژنریک : نیستاتین – Nistatin
موارد مصرف : در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا مصرف می شود.نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر و در عفونتهای واژینال مصرف می شود.
مکانیسم اثر : نیستاتین با اتصال به استرولهای موجود در غشا سلولی قارچ و تغییرات در نفوذپذیری غشا باعث می شود که محتویات ضروری داخل سلولی قارچ از آن خارج شوند.
عوارض جانبی : تهوع، استفراغ، اسهال، تحریک پوستی
اشکال دارویی : قرص واژینال – قرص ۵۰۰۰۰۰ واحد – پودر برای تهیه سوسپانسیون – پماد

_____________________________________________

نام ژنریک : نیفدپین – NIFEDIPINE
موارد مصرف: نیفدیبین در درمان آنژین و کنترل زیادى فشارخون مصرف مى شود این دارو در کنترل آنزین وازواسپاستیک یا آنژین نا پایدار در بیمارانى که قادر به تحمل داروهاى مسدودکننده گیرنده بتا آدرنرژیک یا نیترات ها نیستند یا علائم بیمارى آنها با این داروها از بین نمى رود و کنترل آنژین کلاسیک مصرف مى گردد.
موارد منع مصرف: این دارو در کاهش بیش از حد فشارخون نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – مصرف دارو در صورت بروز درد ایسکمیک یا تشدید درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، باید فطح شود
۲ – درموارد زیر، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود:شوک کاردیوژنیک و حساسیت به داروهاى مسدود کننده کانال کلسیمى
۳ – دربیماران مبتلا به عیب کار کبد، کاهش مقدارمصرف دارو ممکن است ضرورى باشد
۴ – اندازه گیرى فشارخون، ثبت نوارقلبى و اندازه گیرى ضربان قلب در طول مصرف دارو ضرورى است
عوا رض جا نبى: سردرد، برا فروختگى، سرگیجه، بیحالى، تاکى کاردى، تپش سریع قلب، خیز، بثورات جلدى، تهوع، تکرر ادرار، درد چشم و هیبرپلازى لثه با مصرف این دارو گزارش شده است
نکات قابل توصیه:
۱ – مصرف این دارو حتى درصورت احساس بهـبودى باید ادامه یابد
۲ – این دارو افزایش فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضرورى باشد
۳ – کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد کند بنابراین، درمورد میزان تمرینات بدنى باید با پزشک مشورت شود
۴ – ازمصرف سایر داروها، بخصوص داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خوددارى شود
۵ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، در این صورت مقدار مصرف بعدى نیز نباید دو برابر گردد.
اشکال دارویی : قرص و کپسولهای ۱۰ و ۳۰ میلی گزمی.

________________________________________

نام ژنریک : نیتروفورانتوئین – Nitrofurantoin
موا رد مصرف: نیتروفورانتئین در درمان عفونتهاى مجارى ادرار مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: به نظر مى رسد نیتروفورانتئین با دخالت در کارآنزیم هاى باکتریایی، بسته به غلظت، باعث توقف رشد یا مرگ باکترى مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو درعیب کارکلیه، نوزادان با سن کمتراز ۳ ماه، کمبود G6PD و پورفیرى نباید مصرف شود.
هشدارها: این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کم خونى، دیا بت، عدم تعادل الکترولیتها، کمبود ویتامین B و فولات، بیمارى ریوى و عیب کار کبد و نوروپاتى محیطى یا استعداد محیطى از عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرارشود.
۲ – رنگ ادرار بیمار ممکن است به زرد تا قهوه اى تغییرکند.
۳ – بهتـر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
اشکال دارویی : قرص ۱۰۰ میلی – سوسپانسیون ۲۵ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

________________________________________

نام ژنریک : نیترازپام – NITRAZEPAM
موارد مصرف: این دارو براى درمان کوتاه مدت بى خوابى با علائم اشکال در به خواب رفتن، بیدارشدن مکرر شبانه و بیدارى هنگام صبح و همچنین جهت درمان حملات تشنجى- میوکلونیک بکار مى رود
هشدارها:
۱ – این دارو در موارد مسمومیت حاد با الکل همراه با ضعف علائم حیاتى، اغما، شوک، گلوکوم با زاویه بسته یا استعداد ابتلاى به آن، میاستنى گراو و بیمارى هاى انسدادى مزمن و شدید تنفسى باید با احتیاط  فراوان تجویز شود.
۲ – نیترازپام  ممکن است در کودکان دجار اختلالات بلع موجب بدترشدن وضعیف بیمار و حتى آسپیراسیون شود
۳ – مصرف طولانى مدت مقادیر زیاد دارو، خطر بروز وابستگى هاى جسمى و روانى را افزایش مى دهد
۴ – بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز ضعف تنفسى بویژه در سالمندان، کودکان، افراد دچار نارسایى شدید کبدى وافراد بشدت بیمار شوند و در این موارد کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضرورى باشد.
عوارض جانبى: خواب آلودگى و منگى درروز بعد ازمصرف دارو، اغتشاش شعور، سرگیجه، حالت فراموشى، وابستگى به دارو، اشکال درتکلم، افسردگى، تاکیکاردى و تپش قلب، تارى دید، تغییر میل جنسى، کمى فشارخون، اختلالات رفتارى، خستگى و ضعف غیرعادى، ازعوارض جانبى این دارو هستند.
نکات قابل توصیه :
۱ – این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده و به مدت طولانى مصرف شود
۲ – اگر بعد از چند هفته اثر درمانى دارو کاهش یافت، باید به پزشک مراجعه و از افزایش مقدارمصرف دارو خوددارى نمود
۳ – به عنوان ضد تشنج، دوره درمان با این دارو باید کامل باشد
۴ – به عنوان خواب آور، به منظور اجتناب از حالت فراموشى و تسکین در طول روز، دارو باید قبل از خواب تجویز شود
۵ – درصورت مصرف درازمدت این دارو، به منظورکاهش  احتمال بروز علائم  قطع مصرف دارو، مصرف آن باید به تدریج قطع شود
۶ – به علت سرگیجه، خواب آلودگى و منگى از رانندگى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید خوددارى کرد.
اشکال دارویی : ۵ میلی گرمی.

________________________________________________

نام ژنریک : نیمودیپین – NIMODIPINE
موارد مصرف: نیمودیپین براى بهـبود برون ده نرولوژیک از طریق کاهش شیوع و شدت نقایص ایسکمیک در بیماران مبتلا به خونریزى زیرعنکبوتى هاى ناشى از آنوریسم داخل جمجمه اى پاره شده مادرزادى مصرف مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو در کاهش شدید فشارخون نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – این دارو درموارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود: شوک کاردیوژنیک و حساسیت به داروهاى مسدود کننده کانال کلسیمى
۲ – اندازه گیرى فشارخون، ثبت نوارفلبى و اندازه گیرى ضربان قلب در طول مصرف این دارو ضرورى است.
عوارض جانبى: کاهش فشارخون، تغییر در ضربان قلب، برافروختگى، سردرد، ا ختلالات  گوا رشى، تهوع، تعریق و احساس گرما و ترومبوسیتوپنى از عوارض جانبى این دارو می باشند.
نکات قابل توصیه
۱ – مصرف این دارو حتی درصورت احساس بهـبودى باید ادامه یابد
۲ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد، دراین صورت مقدار مصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد.
۳ – این دارو افزایش فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید از این رو مصرف آن ممکن است به مدت طولانى ضرورى باشد
۴ – کاهش دفعات بروز درد قفسه سینه ممکن است بیمار را تشویق به فعالیت بیش از حد نماید بنابراین، درمورد میزان تمرینات بدنى باید با پزشک مشورت شود
۵ – ازمصرف سایر داروها، بخصوص داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خوددارى شود
۶ – نبض بیمار باید کنترل شود و در صورتى که کمتر از۵۰ بار در دقیقه باشد، مراجعه به پزشک ضرورى است
۷ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود و از مصرف مقادیر بیش از مقدار توصیه شده خوددارى  گردد.
اشکال دارویی : قرص ۳۰ میلی گرمی – آمپول ۰/۲ گرم در ۱ میلی لیتر.

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%d9%86-n/

This site is protected by wp-copyrightpro.com