Print this برگه

پ – p

نام ژنریک : پنی سیلین ۶-۳-۳ = Penicillin 6.3.3
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونتهاى باکتریایى حساس به پنى سیلین مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: این فرآورده حاوى سه مشتق پنى سیلین مى باشد پنى سیلین G پتاسیم با شروع اثر نسبتا سریع، پنى سیلین G پروکائین با شروع اثر متوسط (حدود ۴ساعت) و پنى سیلین G بنزاتین با شروع اثر کند (حدود ۲۴ ساعت).
موارد منع مصرف: این دارو درصورت وجود سابقه آلرژى به پنى سیلین ها، نباید مصرف شود.
هشدارها: این دارو در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه وسابقه بیمارى هاى گوارشى بویژه کولیت ناشى از آنتى بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنشهاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنا فیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه :
۱ – در بیماران با عیب کار کلیه، به کاهش مقدار مصرف احتیاجی نیست.
۲ – این دارو بصورت تزریق عمیق عضلانی مصرف می شود.
اشکال دارویی : ویال

____________________________________________

نام ژنریک : پنی سیلین جی – Penicillin G
موارد مصرف : این دارو در درمان التهاب عفونی لوزه ها، التهاب گوش میانی، باد سرخ، آندوکاردیتاسترپتوکوکی، مننژیت مننگوکی، پنومونی، و در پیشکیری از عفنت پس از قطع اندامهای حرکتی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: درصورت وجود سابقه آلرژى به پنى سیلین ها، نباید مصرف شود.
هشدارها: در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه و سابقه بیمارى هاى گوارشى بویژه کولیت ناشى از آنتى بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنشهاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنا فیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – فبل از مصرف این دارو و سایر پنى سیلین ها باید سابقه آلرژى و حساسیت به پنى سیلین ها، سفالوسپورینها واریترومایسین مشخص شود.
۲ – دوره درمان با این دارو، به ویژه در درمان عفونتهاى استرپتوکوکى باید کامل شود.
۳ – مخلوط کردن پنى سیلین ها با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمى شود.
۴ – درصورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک ازمصرف هرگونه داروى ضد اسهال باید خوددارى کرد.
اشکال دارویی :
ویالهای ۱میلیون – ۵ میلیون واحد از ملح پتاسیم

____________________________________________

نام ژنریک : پنی سیلین جی بنزاتین – Penicillin G Benzatine
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونتهاى باکتریایى حساس به پنى سیلین، از جمله بیمارى یاز، التهاب حلق و سیفلیس و به عنوان پیشگیرى از ابتلا به تب روماتیسمى مصرف مى شود.
موارد منع مصرف: درصورت وجود سابقه بیمارى هاى گوارشی بویژه کولیت ناشى ازآنتى بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
هشدارها: در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه وسابقه بیمارى هاى گوارشى بویژه کولیت ناشى ازآنتى بیوتیک باید با احتیاط  فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنشهاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیودم، شوک آنا فیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – این دارو فقط باید از راه تزریق عمیق عضلانى مصرف شود و نباید از راه وریدى، داخل شریان یا زیرجلدى یا نزدیک عصب تزریق شود.
۲ – تزریق پنى سیلین G بنزاتین باید به صورت آهسته وپیوسته انجام شود.تا سوزن مسدود نشود.
۳ – مخلوط کردن پنى سیلین ها با آمینوگلیکوزیدها توصیه نمى شود.
۴ – درصورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک ازمصرف هرگونه داروى ضداسهال باید خوددارى کرد.
اشکال دارویی : ویالهای ۶۰۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰۰ واحدی.

____________________________________________

نام ژنریک : پنی سیلین جی پروکائین – Penicillin G Procaine
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونتهاى حساس به پنى سیلین،(به ویژه دیفترى و نوروسیفلیس) مصرف میشود.
موارد منع مصرف: درصورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها، نباید مصرف شود.
هشدارها: در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه وسابقه بیمارى هاى گوارشى بویژه کولیت ناشى از آنتى بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنش هاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفا صل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.
اشکال دارویی : ویالهای ۴۰۰۰۰۰ – ۸۰۰۰۰۰ واحدی

____________________________________________

نام ژنریک : پنی سیلین وی پتاسیم – Penicillin V Potassium
موارد مصرف : التهاب لوزه ها، گوش میانی، بادسرخ و برای پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی.
موارد منع مصرف: سابقه آلرژیک
هشدارها : سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و عیب کار کلیه.
عوارض جانبی : واکنش هاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفا صل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.
اشکال دارویی : قرصهای ۵۰۰ میلی – سوسپانسیونهای ۲۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار واحدی و ۲۵۰ میلی گرمی.

____________________________________________

نام ژنریک : پی پرازین – Piperazine
موارد مصرت: پى پرازین در درمان آلودگی به کرم هاى نخى و گرد مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پیام هاى عصبى موجب فلج انگل و دفع آن مى شود.
موارد منع مصرف: درصورت ابتلاى بیمار به عیب شدید کار کلیه یا صرع این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها: این دارو درصورت وجود عیب کار کلیه، بیمارى کبدى، بیمارى نورولژیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی : تهوع ، استفراغ، دردشکم، اسهال، واکنشهای آلرژیک از عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – درصورت مصرف این دارو براى درمان کرمک، بهتـر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند همچنین، شستن لباس هاى خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضرورى است تا آلودگى دوباره عود نکند.
۲ – پیش از مقدارتجویز شده نباید از دارو مصرف شود.
۳ – دوره درمان باید کامل گردد در عفونتهاى شدید یا در صورت عود مجدد عفونت، درمان ۲-۱ هفته بعد ممکن است تکرار شود.
اشکال دارویی : قرص ۵۰۰ میلی گرم – شربت ۷۵۰ میلی گرم در ۵ سی سی

____________________________________________

نام ژنریک : پوویدون آیوداین – Povidone Iodine
موارد مصرف: محلول موضعى پوویدون آیودین براى شسستشو و ضدعفونى کردن پوست قبل و پس از اعمال جراحى کوچک و بزرگ و تمیزکردن دست جراحان قبل از عمل، مصرف مى شود محلول دهان شویه آن براى درمان بیمارى هاى التهابى عفونى دهان و حلق ناشى از باکترى ها و کاندیدا و نیز در جراحى دندان، مصرف مى شود. پماد موضعى دارو براى درمان یا پیشگیرى ازعفونت در بریدگى ها و خراشیدگى ها، اعمال جراحى کوچک و سوختگى ها و درمان عفونت هاى پوستى باکتریائى یا قارچى، زخم بستر، زخم ناشى ازتوقف جریان خون و هرگونه بیمارى عفونى پوست مصرف مى شود دوش و ژل واژینال آن براى درمان التهاب واژن ناشى از کاندیدا، تریکوموناس، التهاب غیر اختصاصى یا عفونتهاى مخلوط واژن و نیز براى شسستشوى واژن قبل از جراحى مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو ترکیبى از ید و پلیمرها به عنوان حامل است و ازطریق آزادسازى تدریجى ید معدنى درتماس با پوست وغشاهاى مخاطى، اثر ضدعفونى کننده خود را اعمال مى کند .پوویدون آیودین روى باکترى هاى گرم مثبت و منفى داراى اثر باکتریسیدى است وعلیه قرج ها، ویروس ها، انگل ها، کیست ها، پروتوزوآ، مخمرها و اسپورها نیز مؤثر است. قدرت اثر دارو و سمیت آن، کمتر از فرآورده هاى حاوى ید آزاد مى باشد.
موارد منع مصرف: دارو در مناطق وسیع پوست آسیب دیده به دلیل خطر جذب مقادیر زیاد ید و دربیماران مبتلا به گواتر کلوئیدى گره اى غیرسمى نباید مصرف شود.
هشدارها:
این دارو در بیماران داراى سابقه حساسیت مفرط به ید باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوا رض جا نبى: تحریک مو ضعى، قرمزى،تورم، اسیدوزمتابولیک، زیادى سدیم خون و عیب کار کلیه در نتیجه جذب ید به دنبال مصرف دارو در سوختگى هاى شدید و یا در مناطق بدون پوست ممکن است مشاهده شود.
نکات قابل توصیه:
۱ – درصورت بروز تحریک موضعى مصرف دارو باید قطع شود
۲ – ژل ودوش واژینال، داراى اثر اسپرم کشى هستند از این رو در صورت تمایل به باردارى از آنها استفاده نشود.
۳ – پوویدین آیودین ممکن است پارچه هاى بافته شده از الیاف مصنوعى را لک نماید که دراینصورت باید با آمونیاک رقیق شسته شوند.
۴ – محلول دارو بایستى قبل از مصرف تکان داده شود.
اشکال دارویی : پماد موضعی – محلول موضعی – دوش واژینال – ژل واژینال – محلول دهانشویه

____________________________________________

نام ژنریک : پریمیدون – PRIMIDONE
موارد مصرف: این در درمان حملات تشنجى جنرالیزه تونیک – کلونیک (صرع بزرگ)، میوکلونیک شبانه، حملات تشنجى پارشیال پیچیده (سایکوموتور) و ساد ه پارشیال (  کورتیکال فوکا ل ) مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: اگرجه پریمیدون در بدن به فنوباربیتال و فنیل اتیل مالونامید تبدیل مى شود، اما مکانیسم اصلى اثر پریمیدون احتمالا مربوط به خود پریمیدون مى باشد.
موارد منع مصرف: این دارو در پورفیرى یا سابقه ابتلا به آن نباید مصرف شود.
هشدارها : درصورت وجود اختلال عملکرد کبد یا کلیه و بیمارى تنفسى مانند آسم یا آمفیزم باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
عوا رض جا نبى: خواب آلودگى، عدم تعا دل، تهوع، اختلالات بینایى و بثورات جلدى، بخصوص در شروع درمان بروز مى کند و معمولآ با ادامه درمان برگشت پذیرهستند ، سایر عوارض دارو شامل افسردگى، تحریک پذیرى، بیقرارى و اغتشاش شعور در سالمندان، هیجانات و فعالیت زیاد و غیرعادى در کودکان وآنمى مگالوبلاستیک هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – ازقطع ناگهانى مصرف دارو باید پرهیز شود قطع مصرف این دارو باید بتدریج و طى چند ماه انجام شود.
۲ – درطول مصرف این دارو، ازمصرف داروهاى حاوى الکل و سایر داروهاى مضعف CNS باید خوددارى شود.
۳ – هنگام رانندکى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود.
۴ – هنگام برخاستن ناگهانى از حالت نشسته یا خوابیده، باید احتیاط نمود.
۵ –  دوره درمان با دارو باید کامل شود
۶ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تا زمان مصرف نوبت بعدى کمتراز یکساعت باقى مانده باشد از دوبرابر کردن مقدارمصرف بعدى نیز باید خوددارى شود.
اشکال دارویی : قرص ۲۵۰ میلی گرمی.

____________________________________________

نام ژنریک : پرومتازین – Promethazine
موارد مصرف: پرومتازین به عنوان آرام بخش درشب و درمان بیخوابى (براى مصرف کوتاه مدت)، درمان علامتى حساسیت هایى چون تب یونجه یا کهیر، درمان کمکى واکنش هاى آنافیلاکسى، درمان تهوع ، سرگیجه، اختلالات لابیرنت، بیمارى مسافرت و داروى پیش بیهوشى مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: احتمالا این دارو به طور غیرمستقیم باعث کاهش تحریک سیستم مشبک ساقه مغزى مى گردد همچنین از طریق رفابت با هیستامین براى اتصال به گیرنده H1  اسپاسم و احتقان ناشى از هیستامین را برطرف مى سازد و با مهار گیرنده هاى CTZ اثر ضد استفراغ خود را اعمال مى کند اثرات ضد سرگیجه آن احتمالا از طریق اثر ضد موسکارینى مرکزى اعمال می شود.
هشدارها :
۱ – احتمال بروز سرگیجه، تسکین، اغتشاش شعور و کمى فشار خون در بیماران مسن وجود دارد. همچنین بروز علائم اکسترا پیرامیدال بخصوص پارکینسون، اختلال در نشستن، خوابیدن و دراز کشیدن و دیکسینزى مداوم نیز در بیماران مسن بیشتراست .
۲ – در آسم حاد، بزرگى پروستات یا زمینه ابتلاى به احتباس ادرار، اغماء، زمینه ابتلاى به گلوکوم با زاویه بسته و یرفان باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبى: خواب آلودگى، هیجان، عصبانیت، بیقرارى، ازدست دادن مهارت در انجام کار یا بى ثباتی، حرکات برشى عضلات سر و صورت، رعشه و تکان دادن دستها،تارى دید، کاهش هوشیارى به ویژه در کودکان،خشکى دهان، احساس از حال رفتن (کمى فشارخون) و حساسیت به نور از عوارض جانبى دارو هستند .
نکات قابل توصیه :
۱ –  براى به حدافقل رسانیدن تحریک گوارشى، شکل خوراکى این دارو همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود.
۲ – درصورت مصرف دارو براى پیشگیرى از بیمارى مسافرت باید حدافل ۳۰ دفیقه یا ترجیحا ۱-۲ ساعت قبل از مسافرت مصرف شود.
۳ – احتمال بروز خشکى دهان با مصرف این دارو وجود دارد.
۴ – درمان با پرومتازین باید ۱-۲ هفته قبل از زایمان قطع شود.تا از بروز یرقان وعلائم اکسترا پیرامیدال در نوزاد جلوگیرى شود.
اشکال دارویی : قرص : ۲۵ میلی گرمی – شربت و آمپول

____________________________________________

نام ژنریک : پیروینیوم – Pyrvinium
موارد مصرف: این دارو در درمان آلودگی به کرم سنجاقى (انتروبیاز یا کرمک) مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: به نظر میرسد این دارو مانع استفاده انگل از کربوهیدرات هاى اگزوژن مى شود.
هشدارها: درصورت ابتلاى بیمار به بیمارى التهابى روده باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: عوارض این دارو که به ندرت گزارش شده اند، عبارتند از حساسیت مفرط به پیروینیوم، اختلالات گوارشى (شامل اسهال، تهوع و استفراغ، کرامپ معدى)، حساسیت پوسف بیمار به نور، تغییر رنگ مدفوع و استفراغ بیمار به قرمز روشن .
نکات قابل توصیه:
۱ – بهتـراست تمام اعضاى خانواده بیمار به طور همزمان درمان شوند تکرار درمان ۳-۲هفته بعد نیز توصیه می شود.
۲ – توصیه مى شود بیمار از قرارگرفتن در معرض نورشدید آفتاب خوددارى کند.
۳ – شستن لباس هاى خواب و رختخواب ها براى جلوگیرى از عود مجدد بیمارى توصیه مى شود.
۴ – این دارو باعث تغییر رنگ مدفوع و نیز تغییر رنگ لباس بیمار درصورت استفراغ خواهد شد.
اشکال دارویی : قرص ۵۰ میلی گرمی – سوسپانسیون ۵۰ میلی در هر ۵ سی سی

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%d9%be-p/

This site is protected by wp-copyrightpro.com