Print this برگه

ک – K

نام ژنریک : کاپتوپریل – CAPTOPRIL

موارد مصرف: این دارو براى کنترل زیادى خفیف تا متوسط فشارخون به تنهایى یا همراه یک داروى مدر تیازیدى و همچنین در درمان زیادى شدید فشارخون که به سایرتدابیر درمانى پاسخ نمى دهند، مصرف مى شود. کاپتوپریل به عنوان داروى کمکى در نارسایى قلب، پس از سکته قلبى و در آسیب کلیوى دربیماران مبتلا به دیابت غیروابسته به انسولین مصرف مى شود کاپتوپریل پس از انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به اختلال درعملکرد بطن چپ و همچنین در درمان نفروپاتى دیابتیک نیزمصرف مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو در بیمارى کلیوى عروقى و تنگى آئورت نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – در موارد زیر این دارو باید با احتیاط  فراوان مصرف شود:
سابقه آنژیوادم، زیادى پتاسیم  خون، تنگى شریان کلیه، پیوند کلیه و عیب کار کلیه
۲- دربیمارانى که تحت رژیم غذایى شدیدا کم نمک قرارداشته یا دیالیز مى شوند، کاهش ناگهانى در میزان آنژیوتانسین  به علت مصرف داروهاى مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ، ممکن است سبب کاهش ناگهانى و شدید فشارخون شود علاوه براین خطر نارسایى کلیه ناشى ازمصرف داروهاى مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین دربیمارانى که سدیم و حجم خون آنها کاهش یافته یا در بیمارانى که مبتلا به نارسایى احتقانى قلب هستند، افزایش مى یابد.
۳ – درطول درمان زیادى فشارخون با کاپتوپریل، اندازه گیرى فشارخون در فواصل منظم ضرورى است.
عوارض جانبى: کاهش فشارخون، سرگیجه، سردرد، تهوع (و گاهگاهى استفراغ)، کرامب عضلانى، خشکى مداوم دهان، سرفه، تغییرات صدا وحس چشایى، التهاب مخاط دهان، سوءهاضمه، درد شکم، عیب کارکلیه، افزایش پتاسیم خون، آنژیوادم، کهیر، بثورات جلدى و حساسیت مفرط واختلالات خونى با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – مصرف این دارو حتى درصورت احساس بهـبودى باید ادامه یابد
۲ – این دارو افزایش فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید از اینرو، مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضرورى باشد
۳ – ازمصرف سایر داروها، بخصوص داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خوددارى شود
۴ – طى مصرف این دارو، رعایت رژیم غذایى ومحدودیت مصرف سدیم اهمیت دارد
۵ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد دراینصورت ازدو برابر کردن مقدارمصرف دارو باید خود دارى گردد.
اشکال دارویی : قرصهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی.
____________________________________

نام ژنریک : کاپرئومایسین – Capreomycin

موارد مصرف: این دارو همراه با سایر داروهاى ضد سل درمواردعفونت مقاوم به داروهاى انتخاب اول مصرف مى شود
هشدارها:
۱ – در صورت ابتلاى بیمار به نارسایى کبدى، کلیوى یا شنوایى و اختلالات الکترولیتی، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۳ انجام آزمون هاى سنجش کار کبد، کلیه، شنوایى و بخش حلزونى گوش و وضعیف الکترولیتها در فواصل منظم توصیه مى شود.
عوارض جانبى: واکنش هاى حساسیت مفرط شامل کهیر و بثورات جلدى، افزایش یا کاهش گلبول هاى سفید خون و بندرت کاهش پلاکتهاى خونی، تغییر در نتایج آزمون هاى کار کبد، مسمومیت کلیوى، اختلال درالکترولیت ها، کاهش شنوایى همراه با وزوزگوش و سرگیجه، انسداد عصب- عضله بعد از مصرف مقادیرزیاد، درد و سختى در محل تزریق با مصرف این دارو گزارش شده است .
اشکال دارویی : پودر برای تهیه ویال تزریقی : ۱ گرمی
___________________________________

نام ژنریک : کاربامازپبن – CARBAMAZEPIN

موارد مصرف : کاربامازبین در درمان انواع صرع (بغیراز صرع کوچک) و درد عصب سه قلو مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: کاربامازبین با طولانى کردن مدت غیرفعال ماندن کانال سدیم در سلول عصبى پس سیناپسى توانایى آن را براى پتانسیل عمل هاى تکرارى با فرکانس زیاد کاهش مى دهد وهمچنین آزادسازى واسطه عصبى از سلول عصبى پیس سیناپسى را مهارمى کند و در مجموع انتقال سیناپسى کاهش مى یابد.
موارد منع مصرف : این دارو در موارد حملات تشنجى غیاب (atypical یا generalized) ، حملات آتونیک و میوکلونیک، انسداد دهلیزى بطنى، اختلالات خونى (ناهنجارى درمیزان آهن سرم، پلاکت و سلول هاى خون) و ضعف مغزاستخوان نباید مصرف شود.
هشدارها
۱ – قطع ناگهانى مصرف دارو در بیمارانى که به این دارو پاسخ مى دهند، ممکن است منجر به بروزتشنج و صرع شود بنابراین،توصیه مى شود مصرف دارو بتدریج قطع شود.
۲ – سالمندان نسبت به عوارض اغتشاش شعور، توهم، بلوک دهلیزى- بطنى و برادى کاردى این دارو حساسترند.
۳ – این دارو ممکن است باعث بروز لوکوپنى و ترومبوسیتوپنى، شیوع عفونت هاى میکروبى، تاخیر در التیام زخم ها و خونریزى لثه شود.
۴ – درصورت بروز علائم قلبى عروقى، بثورات جلدى یا علائم ضعف مغزاستخوان، مصرف دارو باید قطع شود.
عوا رض جانبى: تهوع، استفراغ، گیجى، خواب آلودگى، سردرد، عدم تعادل، توهم و اغتشاش شعور، اختلالات بینایى (به خصوص دوبینى)، نیستاگموس، اسهال و یبوست، بى اشتهایى، بثورات جلدى گذرا، لوکوپنى، ترومپوسیتوپنى، اگرانولوسیموز و آنمى آپلاستیک از عوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش، بهتـر است دارو با غذا مصرف شود.
۲ – ازقطع ناگهانى مصرف دارو اجتنب و در صورت لزوم مقدارمصرف دارو باید بتدریج کاهش یابد تا از بروز تشنج یا حمله مداوم صرع جلوگیرى شود.
۳ – ازمصرف همزمان سایر داروهاى مضعف CNS با این دارو اجتناب شود.
۴ – درصورت مصرف این دارو، در موقعرانندگى و کاربا ماشین آلاتى که نیاز به دقت و هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود.
۵ – در صورتى که مقدار مصرف این دارو از حداقل شروع شده و بتدریج با فواصل یک هفته افزایش پیداکند، عوارض جانبى دارو به حدافل مى رسد.
۶ – دوره درمان با دارو باید کامل شود ازمصرف بیش از مقدارتوصیه شده نیز باید خوددارى گردد.
۷ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، ولى اگرتقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خوددارى نموده و مقدارمصرف بعدى نیز نباید دوبرابر شود در صورت فراموش کردن بیش از یک نوبت مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود.
۸ – به منظور بررسى پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضرورى است.
۹ – درصورت نیاز به عمل جراحى، درمان اورژانس و دندانبزشکى، پزشک باید از مصرف دارو مطلع شود.
۱۰ – درمورد اشکال داروئى پیوسته رهش از خرد کردن یا نصف کردن دارو باید حتى الامکان خوددارى نمود.
اشکال دارویی : قرص  ۲۰۰ میلی گرمی – قرصهای آهسته رهش ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی.
__________________________________________
نام ژنریک : کارودیلول – CARVEDILOL
موارد مصرف: این دارو در درمان نارسایى قلبى خفیف تا متوسط با منشاء ایسکمیک یا کاردیومیوپاتیک به همراه دیگوکسین، داروهاى مدر و یا مهارکننده هاى آنزیم مبدل آنژیوتانسین مصرف مى شود این دارو همچنین به تنهایى یا همراه با سایر داروهاى کاهنده فشارخون، مانند مدرهاى تیازیدى، در درمان زیادى فشارخون نیز مصرف مى گردد
مکانیسم اثر: کارودیلول یک داروى مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک غیراختصاصى است که داراى فعالیت مسدود کننده گیرنده آلفا آدرنرژیک بوده و فاقد اثرات سمپاتومیمتیک مى باشد. بنظرمى رسد این دارو با تضعیف تولید رنین، سبب کاهش فشارخون مى شود.
موارد منع مصرف: این دارو درصورت وجود آسم برونش و بیمارى هاى برونکواسپاسمیک وابسته، انسداد گره AV  از نوع درجه ۳ یا ۳، برادى کاردى شدید یا شوک کاردیوژنیک، سندرم سینوس بیمار بدون ضربان ساز مصنوعى، نارسایى شدید قلبى که نیاز به درمان اینوتروپیک از راه وریدى دارد، عیب کار کبد و حساسیت مفرط به دارو نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – این دارو درموارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود: سابقه واکنش آنافیلاکتیک به آلرژن ها، بیمارى هاى برونکواسپاسپومیک از نوع غیرآلرژیک، دیابت و کاهش قندخون و پرکارى تیروئید
۲ – اندازه گیرى فشارخون حدود یکساعت پس از مصرف به منظورتعیین تحمل بیمار و پس از ۷ – ۱۴ روز به منظورتعیین نیاز به افزایش مقدارمصرف دارو ضرورى است
۳ – درطول درمان با دارو اندازه گیرى ضربان قلب بمنظورتعیین کاهش مقدارمصرف دارو ضرورى است.
عوارض جانبى: آلرژى، برادى کاردى، درد قفسه سینه، سرگیجه، تنگى نفس، خیز محیطى و کلى، کاهش فشارخون، درد، سنکوپ،افزایش وزن،تب، هماتورى، آسیب کبدى، افسردگى ذهنى،ترومبوسیموپنى، درد پشت، اسهال و پارستزى با مصرف این دارو گزارش شده است
نکات قابل توصیه
۱ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد دراین صورت مقدارمصرف بعدى نیز نباید دو برابرگردد.
۲ – ازمصرف سایر داروها، بدون مشورت با پزشک، باید خود دارى گردد.
اشکال دارویی : ۶/۲۵ – ۱۲٫۵ – ۲۵ میلی گرم.
____________________________________
نام ژنریک : کتامین – KETAMINE
موارد مصرف: کتامین به عنوان یک بیهوش کننده عمومى براى اعمال جراحى یا تشخیص کوتاه مدت که به شل شدن عضلات اسکلتى نیاز ندارند، مصرف مى شود. کتامین همچنین به عنوان داروى کمکى همراه با سایرداروهاى بیهوش کننده مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: مکانیسم اثر کتامین بطور دقیق مشخص نشده است ولى بنظر مى رسد که تکانه های عصبى آوران همراه با جزء احساسى عاطفى ادراک درد در دستگاه مشبک در بخش میانى بصل النخاع مهار مى کند و فعالیت نخاع را کاهش مى دهد این دارو با چند سیستم انتقال عصبى در CNS تداخل دارد از جمله گیرنده هاى متیل آسپارتات گلوتامات را مهار مى کند.
موارد منع مصرف: بطور کلى این دارو در مواردى که افزایش فشارخون خطرناک مى باشد، از جمله بیمارى شدید فلبى- عروفى، زیادى شدید و کنترل نشده فشارخون، انفارکتوس اخیر میوکارد، سابقه حمله، تروماى مغزى و خونریزى یا توده داخل مغزى نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ –  کتامین درصورت وجود آسیب چشم، افزایش فشارمایع مغزى- نخاعى، افزایش فشار داخل چشمى، اختلالات روانى مانند اسکیزوفرنی و یا تیروئید سمى باید با احتیاط فراوان تجویز شود
۲ – براى جلوگیرى از آپنه، ضعف تنفسى و یا افزایش فشارخون، تزریق وریدى کتامین باید آهسته  و طى مدت یک دقیقه انجام گیرد
۳ –  مصرف مکرر کتامین ممکن است باعث ایجاد مقاومت به اثرات دارو در بیمار گردد
۴ – به مدت ۲۴ ساعت پس از بی هوشى، هنگام رانندگى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود
۵ –  ازمصرف فرآورده هاى حاوى الکل و سایر داروهاى مضعف  CNS تا ۲۴ ساعت پس از بیهوشى باید خوددارى نمود
۶ – تجویز این داروتوسط متخصص بیهوشى باید انجام گیرد و امکانات لازم جهت احیاى قلبى- تنفسى باید دردسترس باشد
عوارض جانبى: افزایش فشارخون، تاکیکاردى، حرکات عضلانى تونیک و کلونیک و لرزش از عوارض جانبى شایع کتامین هستند این دارو ممکن است باعث آهسته یا مشکل شدن تنفس، استفراغ، تغییرات خلقى، توهمات، خطاهاى ادراکى و حالتهاى شبه رویا نیز بشود
نکات قابل توصیه
۱ –  از آنجائى که تجویز کتامین ممکن است باعث ایجاد تهوع واستفراغ شود، معده بیمار در هنگام تجویز دارو باید خالى باشد
۲ –  بدلیل افزایش ترشح بزاق و مخاط، تجویز آتروپین و یا اسکوپولامین قبل از بیهوشى توصیه مى شود
اشکال دارویی : تزریقی : ۵۰۰ میلی گرمی در هر ۱۰ میلی لیتر.
___________________________________
نام ژنریک : کوتریموکسازول – Cotrimoxazole
موارد مصرف: این دارو به عنوان داروى انتخابى در درمان یا پیشگیرى از پنومونى ناشى از پنوموسیس تیس کارینى و نیزتوکسوپلاسموز، نوکاردیاز، عفونتهاى مجارى ادرار و تشدید حاد برونشیت مزمن مصرف مى شود. همچنین، کوتریموکسازول فقط در درمان عفونت گوش میانى ناشى از میکروارگانیسم هاى حساس در کودکان مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: سولونامیدها به طور رقابتى یک آنزیم باکتریایى را که مسئول داخل کردن اسید پاراآمینوبنزوئیک در ساختمان اسید دى هیدروفولیک است، مهار مى کنند. ترى متوپریم با اتصال به آنزیم دى هیدروفولات ردوکتاز باکترى، آن را به طور قابل برگشت مهار مى نماید.
موارد منع مصرف:
۱ – این دارو در صورت ابتلاى بیمار به پورفیرى، نارسایى شدید کبدى یا کلیوى، سابقه حساسیت به سولفونامیدها یا ترى متوپریم، اختلالات خونى، کمبود G6PD  و در سالخوردگان باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – در طول درمان درازمدت با کوتریموکسازول، انجام آزمون شمارش سلولهاى خون به طور منظم توصیه می شود.
۳ – مصرف این دارو در نوزادان با سن کمتر از ۶ هفته توصیه نمى شود (مگر در پیشگیرى یا درمان پنومونى ناشى از پنوموسیس تیس).
عوارض جانبى:
تهوع، استفراغ، بثورات جلدى (ازجمله سندرم استیونس جانسون، نکرولیز سمى اپیدرم و حساسیت به نور که در این موارد باید مصرف دارو را فورا قطع کرد)، اختلالات خونى (شامل کاهس نوتروفیل ها و پلاکتهاى خون، ترومبوسیتوپنی، بندرت آگرانولوسیتوز و بوربورا که در این موارد باید مصرف دارو را فورا قطع کرد) و بندرت واکنشهاى آلرژیک،اسهال، التهاب زبان، استوماتیت،بى اشتهایی، درد مفاصل، درد عضلات با مصرف این دارو گزارش شده اند.
نکات قابل توصیه:
۱ – درطول مصرف این دارو بیمار باید مایعات به اندازه کافى دریافت کند.
۲ – احتمال بروز واکنشهاى حساسیت به نور در بیماران وجود دارد بیمار باید از قرارگرفتن درمعرض نور شدید آفتاب خوددارى کنند.
۳ – درصورت بروز سرگیجه باید احتیاط کرد.
۴ – درصورت بروز اختلالات خونى یا بثورات جلدى، باید بلافاصله مصرف دارو را قطع کرد.
اشکال دارویی : قرص برای بزرگسالان و کودکان – سوسپانسیون خوراکی
___________________________________
نام ژنریک : کلوگزاسیلین – Cloxacillin
موارد مصرف : کلوگزاسیلین در درمان عفونتهای ناشی از گونه های استافیلوکوک که پنی سیلیناز تولید می کنند ، مصرف می شود.
موارد منع مصرف : در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین نباید مصرف شود.
هشدارها :
در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و عیب کار کلیه این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی : واکنشهای حساسیتی شامل کهیر، تب ، درد مفاصل، آنژیوآدم.
نکات قابل توصیه :
۱ – در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
۲ – کلوگزاسیلین خوراکی را باید با معده خالی یکساعت قبل از غذا مصرف کرد.
اشکال دارویی : کپسول ۲۵۰ – ۵۰۰    سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی
_________________________________
نام ژنریک : کتوکونازول – Ketoconazole
موا رد مصرف: کتوکونازول دردرمان بلاستومیکوزیس ریوى و منتشر، کاندیدیاز مقاوم مرى، حلق ودهان، عفونتهاى کاندیدیایى دستگاه ادرارى، پنومونی، کاندیدیاز شدید مزمن مخاطى پوستى وکاندیدیازمهبلى فرجى مصرف مى شود. کتوکونازول در درمان کچلى بدن، کرومومیکوزیس ومیکوزیس شدید به عنوان انتخاب دوم، کچلى اندام هاى تحتانى و پاى مقاوم به گریزئوفولوین، لیشمانیوز جلدى، عفونت هاى قارچى ناخن و اطراف آن و پنومونى قارچی، سپتی سمى قارچى و اسپورتریکوزیس منتشر مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: کتوکونازول با مهار بیوسنتز ارگوسترول یا دیگر استرولها باعث آسیب به غشاء سلول قارچ  وتغییرنفوذپذیرى آن و درنهایت منجر به از دست رفتن عناصرضرورى داخل سلولى مى گردد.
موا رد منع مصرف: کتوکونازول د رصورت وجود حساسیت شدید به داروهاى ضد قارچ آزولى و نیز در نارسایى کبدى یا پورفیرى نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – مصرف سیستمیک کتوکونازول درصورت عیب کار کبد، فقدان یا کاهش اسید معده باید با احتیاط  فراوان صورت گیرد.
۲ – با مصرف این دارو احتمال بروز هپاتیت وآسیب کشنده کبدى (بویژه درصورتى که طول درمان بیش از ۱۴ روز باشد)، وجود دارد . درطول درمان با این دارو پیگیرى کار کبد ضرورى است.
عوارض جانبى:
خارش وتحریکى که قبل از مصرف کتوکونازول وجود نداشته است، ازعوارض شایع کتوکونا زول موضعى مى باشد. تهوع، استفراغ، درد شکم،سردرد، بثورات جلدى، کهیر و بندرت ترومبوسیتوپنی، پارسنتزى، ترس از نور، سرگیجه، طاسی، ژینکوماستى و کاهش تعداد اسپرم نیز با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه:
۱ – کتوکونازول باید همراه با غذا مصرف شود
۲ – ازتماس اشکال موضعى دارو با چشم باید اجتناب شود
۳ – دوره درمان باید کامل شود عفونت هاى قارچى ممکن است به دوره درمان طولانى نیاز داشته باشند.
۴ – هنگام مصرف موضعى دارو، مقدارکافى از دارو باید درموضع مصرف شود به طورى که سطح پوست را بپوشاند.
اشکال دارویی :
کرم – شامپو – قرص ۲۰۰ میلی گرمی.
_____________________________
نام ژنریک: کوآموکسی کلاو – Coamoxiclav
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونتهاى مجارى ادرارى- تناسلى، عفونت گوش میانى، مجارى تنفسى و برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، عفونتهاى شکمی،سلولیت، گازگرفتگى حیوانات و عفونت شدید دندان همراه با سلولیت مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو ترکیبى از آموکسى سیلین و اسیدکلاولانیک است. اسیدکلاولانیک یک مها رکننده قوى وغیرقابل برگشت آنزیم بتالاکتاماز باکتریایى است و مانع هیدرولیز حلقه بتالاکتام (آموکسى سیلین) مى شود.
موارد منع مصرف: درصورت وجود سابقه حساسیت آلرژیک به پنى سیلین ها یا یرقان واختلال عملکرد کبد ناشى ازپنى سیلین یا کوآموکسى کللاو این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها: در بیماران داراى سابقه آلرژى، بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و در بیماران مبتلا به هپاتیت شدید باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنشهاى حساسیتى شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنا فیلاکتیک در بیمارانى که دچار حساسیت مفرط مى شوند، هپاتیته یرقان کلستاتیک، اریتم مولتى فرم، نکرولیز سمى پوست، درماتیت پوستی و بندرت سرگیجه، سردرد، تشنج با مصرف این دارو گزارش شده است.
اشکال دارویی : قرصهای ۶۲۵ – ۳۷۵
سوسپانسیونهای ۱۵۶ و ۳۱۲
____________________________
نام ژنریک : کلماستین – CLEMASTIN
موارد مصرف : در درمان علامتی رینیت آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحمه ، کهیر ،کهیر غول آسا
مکانیسم اثر : اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرنده های H1 است
هشدارها و نکات قابل توجه : احتمال بروز ،اغتشاش شعور و کمی فشار خون
عوارض جانبی : خواب آلودگی و غلیظ شدن نایژه
نکات قابل توجه و هشدارها :
۱- همره با غذا ، آب یا شیر مصرف گردد.
۲- احتمال بروز خواب آلودگی
اشکال دارویی : قرص ۱ میلی گرم – آمپول ۲میلی در ۲ میلی لیتر
__________________________________
نام ژنریک : کلردیازپوکساید – CHLORDIAZEPOXIDE
موارد مصرف: کلردیازپوکساید درکنترل اختلالات اضطراب یا براى تسکین کوتاه مدت علائم اضطراب و همچنین براى رفع علائم قطع مصرف الکل مصرف میشود.
هشدارها:
۱ – دربیمارى تنفسى، ضعف عضلانى، بیماران با سابقه مصرف نابجاى دارو و الکل و یا افراد با اختلال شخصیتى، مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتى ضعیف شده، اغماء، شوک گلوکوم حاد بازاویه بسته یا استعداد ابتلا به آن، میاستنی گراو باید با احتیاط  فراوان مصرف شود.
۲ – درافراد مسن، نارسایى کبدى و نوجوانان و افراد دارای بیمارى شدید کلیوى، مقدارمصرف دارو باید کاهش پیدا کند.
۳ – مصرف طولانى مدت یا مقادیر زیاد دارو، خطر بروز وابستگى هاى جسمى و روانى را افزایش مى دهد.
عوارض جانبى: خواب آلودگى و منگى درروز بعد ازمصرف دارو، گیجى و عدم تعادل (بخصوص درافرا د مسن)، فراموشى، وابستگى، تحریک پذیرى غیرعا د ى و در برخى موارد سردرد، سرگیجه، افت فشارخون، افزایش ترشحات بزاق، کرامپ و درد در ناحیه شکم، بثورات جلدى، اختلال بینائى، تغییر در میل جنسى، احتباس ادرار، اختلالات خونى و یرقان از عوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱- این دارو ممکن است وابستگى ایجاد کند و نباید بیش ازمقدارتوصیه شده یا به مدت طولانى مصرف شود.
۲ – اگر بعد از جند هفته اثردرمانى کاهش یابد، باید به پزشک مراجعه شود
۳ – در صورت بروز خواب آلودگى، سرگیجه، منگى، ازدست دادن مهارت در انجام کار بخصوص در افراد مسن، در رانندگى و کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط شود.
۴ – به منظور کاهش احتمال بروز علائم  قطع مصرف، مصرف این دارو باید بتدریج قطع شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۵ و ۱۰ میلی گرمی.
__________________________________
نام ژنریک : کلرفنیرامین – CHLORPHENIRAMIN
موارد مصرف : در درمان علامتی رینیت آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحمه ، کهیر ،کهیر غول آسا
مکانیسم اثر : اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرنده های H1 است .
نکات قابل توجه و هشدارها :
۱ – احتمال خشک شدن دهان و افزایش بیماریهای دهان و دندان
۲ – در صرع ،هیپرتروفی پروستات، احتباس ادرار، گلوکوم و بیماریهای کبد با احتیاط مصرف شود.
۳ – همره با غذا ، آب یا شیر مصرف گردد.
۴ – در صورت بروز خواب آلودگی از انجام کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارند ، خودداری گردد.
عوارض جانبی : خواب آلودگی
اشکال دارویی : SYR : 2 MG/5 ML
TAB : 4 MG
INJ : 10 MG/ML
__________________________
نام ژنریک : کلرهگزیدین – Chlorhexidine
موارد مصرف: این دارو براى ضدعفونى کردن دست پزشک و پوست بیمار قبل از عمل جراحى، ضد عفونى زخم هاى پوستى و شسستشوى وسایل جراحى استفاده می شود. همچنین بعنوان دهانشویه در بیماریهای لثه و دندان شکل رقیق شده آن کاربرد دارد.
مکانیسم اثر: دارو با نفوذ به داخل دیواره سلولى میکروارگانیسم باعث خروج محتویات سلولى مى شود.
عوارض جانبى: با مصرف کلرهگزیدین، ممکن است تحریک پوستی، درماتیت، حساسیت به نور و واکنشهاى ژنرالیزه آلرژیک مشاهده شود.
نکات قابل توصیه:
از خوردن دارو باید خوددارى گردد.
در صورت ایجاد تحریک پوستى، درماتیت یا حساسیت به نور، مصرف دارو باید قطع شود.
اشکال دارویى: محلول موضعی
_____________________________
نام ژنریک : کلوتریمازول – Clotrimazole
موارد مصرف: کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشى از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه هاى کاندیدا، کچلى بدن و ران و پا ناشى از تریکوفیتون روبروم،تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیمون فلوکوزوم ،تینا ورسیکالر (مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچى اطراف ناخن و کچلى ریش و سر مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول و آسیب رساندن به غشاء سلولى قارچ و تغییر در نفوذ پذیرى آن، باعث خروج عناصر ضرورى داخل سلولى مى گردد.
هشدارها: ازتماس دارو با چشم باید خوددارى شود.
نکات قابل توصیه:
۱ – رعایت نکات بهداشتى مانند استفاده از لباس زیرنخى و یا استفاده از کاندوم درهنگام مقاربف به درمان کمک می کند.
۲ – درصورت مصرف دارو براى درمان کاندیدیاز، از به کاربردن پانسمان بسته در موضع باید خوددارى شود.
۳ – درصورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژنها دوره درمان ممکن است مجددا تکرار شود.
اشکال دارویى
کرم موضعی – لوسیون موضعی – کرم واژینال – قرص واژینال
____________________________________
نام ژنریک : کلیندامایسین – Clindamycin
موارد مصرف: کلیندامایسین به دلیل عوارض جانبى جدى آن موارد مصرف محدودى دارد این دارو در درمان عفونتهاى استافیلوکوکى استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف مى شود.شکل موضعی آن در درمان آکنه بکاار میرود که عوارض کمی دارد.
مکانیسم اثر: کلیندامایسین یک آنتى بیوتیک باکتریواستاتیک است ومانع بیوسنتز پروتئین توسط باکترى مى شود.
موارد منع مصرف: درصورت ابتلاى بیمار به اسهال این دارو نباید مصرف شود
هشدارها:
۱ – درصورت بروز اسهال یا علائم کولیت باید مصرف این دارو را بلافاصله قطع کرد همچنین در صورت ابتلاى بیمار به نارسایى کبدى یا کلیوى باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – پیگیرى کار کبد و کلیه در طول درمان درازمدت با این دارو و نیز در طول درمان کودکان ضرورى است.
عوارض جانبى:
اسهال (که درصورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد)، احساس ناراحتى درشکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشى از آنتى بیوتیک، بثورات جلدى، یرفان و تغییر در پاسخ آزمون هاى کبدى، کاهش نوتروفیلهاى خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکت هاى خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شده اند.
نکات قابل توصیه: کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان بلعیده شود تا موجب تحریک مرى نشود.
اشکال دارویی : کپسول ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرمی – آمپول ۳۰۰ – سوسپانسیون خوراکی ۷۵ – محلول موضعی
__________________________________
نام ژنریک : کلونازپام – CLONAZEPAM
موارد مصرف: این دارو ممکن است در درمان صرع کوچک که به داروهاى ضد تشنج سوکسینیمید یا اسید والپروئیک پاسخ نمى دهند، مصرف مى شود همچنین کلونازپام در درمان اختلالات پانیک مصرف مى شود
هشدارها:
۱ – در بیمارى تنفسى، نارسایى کبدى و کلیوى و پورفیرى، مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتى ضعیف شده، اغماء، شوک، گلوکوم حاد با زاویه بسته یا استعداد ابتلا به آن و میاستنى گراو باید با احتیاط  فراوان مصرف شود.
۲ – احتمال بروز کمى فشارخون و آپنه درزمان مصرف این دارو وجود دارد.
۳ – مصرف طولانى مدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین ها خطر بروز وابستگى هاى روانى و جسمى را افزایش می دهد.
۴ – بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز ضعف تنفسى در افراد سالخورده، کودکان و افراد بشدت بیمار شوند دراین موارد کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضرورى است.
عوارض جانبى: خواب آلودگى و منگى، خستگى، ضعف عضلانى، اشکال درتمرکز حواس، افزایش جریان بزاق، پرخاشگرى (واکنش متناقض)،تحریک پذیرى، تارى دید، تغییر میل جنسى، وابستگی به دارو، اشکال درتکلم، افسردگى، تاکیکاردى، تپش قلب و اختلالات رفتارى ازعوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه :
۱ – این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده مصرف شود
۲ – درصورتى که پس ازچند هفته، اثر بخشى دارو کاهش یافت، ازافزایش مقدارمصرف بدون مشورت با پزشک باید خوددارى شود
۳ – به منظور کاهش احتمال بروزعلائم قطع مصرف دارو، مصرف این دارو باید بمدریج قطع شود
۴ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود باید دقت شود هیج یک از نوبت هاى مصرف فراموش نشوند.
اشکال دارویی : قرصهای ۱ و ۲ میلی گرمی.
______________________________
نام ژنریک : کلشی سین – COLCHICINE
موارد مصرف: این دارو دردرمان نقرس باعث بهـبود درد حملات حاد، خصوصا وفتى که مقادیر کافى در ابتداى حملات تجویز شود، مى گردد این دارو براى پیشگیرى از حملات حاد نیز مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: این دارو اثرخود را از طریق کاهش پاسخ التهابى به کریستال هاى رسوب کرده و همچنین با کاهش فاگوسیتوز اعمال مى نماید کولشیسین تولید اسید لاکتیک توسط لکوسیتها را کاهش داده و در نتیجه سیکل رسوب کریستال هاى اورات و پاسخ التهابى را متوقف مى نماید.
هشدارها :
۱ –  آزمایشات  دوره اى شمارش سلولهاى خونى در بیمارانى که  دارو را براى طولانى مدت دریافت مى کنند،باید انجام شود
۲ –  این دارو، بویژه با حداکثر مقدار مصرف، ممکن است باعث تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکمى شود که می تواند مشکلاتى را براى بیماران مبتلا به زخم معده یا کولون اسپاستیک ایجاد نماید در مقادیر مصرف سمى، دارو باعث اسهال شدید، آسیب ژنرالیزه عروق و آسیب کلیه مى شود که در صورت بروز این علائم، مصرف داروباید قطع شود
۳ –  میوپوروپاتى ناشى از کولشیسین علت شایع ضعف در بیمارانى که سطوح پلاسمایى بالایى از دارو (به علت اثر بر کلیه) دارند، مى باشد ضعف پروکسیمال و افزایش کراتین کیناز سرم معمولآ مشاهده شده و طى ۳ – ۴ هفته بعد از قطع مصرف دارو برطرف مى شوند
۴ – این دارو باعث سوء جذب برگشت پذیر ویتامین B12 می شود.
عوارض جانبى: تضعیف مغز استخوان یا کم خونى آپلاکسی، آگرانولوسیتوز یا ترومبوسیتوپنى (در درمان طولانى مدت)، نوریت محیطى، پورپورا، میوپاتى، ریزش مو، آزواسپرمی برگشت پذیر، درماتوز، حسا سیف مفرط ، تهوع، اسهال، استفراغ، درد شکمى، افزایس آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز از عوارض جانبى دارو می باشند.
نکات قابل توصیه:
۱ –  بیمار باید دارو را به طور منظم مصرف نماید تا ازایجاد حملات حاد پیشگیرى شود
۲ – حداکثر میزان مصرف کولشیسین در طى دوره درمانى حملات حاد ۸ میلى کرم مى باشد بیمار باید فاصله زمانى ۳ روزه بین دو دوره درمانى را رعایت نماید
۳ – بیمار باید حدافل ۲ لیتر مایعات (در صورت عدم وجود سایر مشکلات) در هر روز بنوشد.
۴ – بیمار باید توصیه هاى پزشک در مورد نوع رژیم غذایى و کاهش وزن را رعایت نماید
۵ – در صورت بروزتهوع، اسهال، استفراغ و درد شکمى، خصوصآ در بیماران با سابق، زخم هاى گوارشى یا کولون اسپاستیک، مصرف دارو باید قطع شود.
اشکال دارویی : قرص ۱ میلی گرم
____________________________
نام ژنریک : کلونیدین – CLONIDINE HCI
موارد مصرف: کلونیدین براى کنترل زیادى فشارخون مصرف مى شود
مکانیسم اثر:تصور مى شود که اثر کلونیدین دربائین آوردن فشارخون ناشى ازتحریک گیرنده هاى آلفا ۳ آدرنرزیک مرکزى باشد که منجر به کاهش جریان خروجى سمپاتیک به سمت قلب، کلیه ها و بسترعروق محیطى مى شود نتیجه آن کاهش مقاومت عروق محیطى، کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و کاهش سرعت ضربان قلب است.
هشدارها:
۱ – به منظور جلوگیرى از بروز بحران زیادى فشارخون، مصرف این دارو باید بتدریج قطع شود
۲ – این دارو در موارد زیر باید با احمیاط فراوان مصرف شود:
سندرم رینود یا سایر بیمارى هاى انسدادى عروق محیطى، سابقه افسردگی و پورفیرى (دراین مورد عدم  مصرف دارو ترجیح داده مى شود)
۳ – درصورت وجود عیب کار کلیه، کاهش مقدارمصرف دارو ممکن است ضرورى باشد
۴ – اگر براى جراحى نیاز به قطع درمان باشد،توصیه مى شود که آخرین مقدار حداکنر۶-۴ ساعت قبل از جراحى استفاده شود و مصرف مجدد دارو بلافاصله پس ازجراحی شروع شود
۵ – اندازه گیرى فشارخون در فواصل منظم در طول درمان با این دارو ضرورى است
عوارض جانبى: خشکى دهان،تسکین، افسردگی، احتباس مایعات، برادى کاردى، پدیده رینود، سردرد، سرگیجه، احساس سرخوشی، بیقرارى شبانه، تهوع، یبوست و بندرت کاهش توانایى جنسى با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه
۱ – مصرف این دارو حتى در صورت احساس بهـبودى باید ادامه یابد
۲ – این دارو، افزایش فشارخون را درمان نمى کند، بلکه آن را کنترل مى نماید از این رو مصرف  دارو ممکن است تا آخر عمر ضرورى باشد
۳ – مراجعه به پزشک، قبل از قطع مصرف دارو ضرورى است، زیرا ممکن است کاهش تدریجى مقدارمصرف براى جلوگیرى از بروز زیادى واجهشى فشارخون لازم باشد
۴ – به علت احتمال بروز خواب آلودگى از رانندگی و کارکردن با وسایلى که نیاز به هوشیارى دارد، باید خوددارى شود
۵ – ازمصرف سایر داروها، بخصوص داروهاى مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند و داروهاى مضعف CNS باید خوددارى شود
۶ – توصیه مى شود به منظور اطمینان از کنترل فشارخون در طول شب و کاهش حالت خواب آلودگى د رروز آخرین مقدارمصرف روزانه دارو هنگام خواب مصرف شود
۷ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود اگر بیش از ۲ نوبت مصرف دارو فراموش شد، به دلیل احتمال بروز واکنش شدید، حتما باید با پزشک مشورت گردد.
اشکال دارویی : قرص ۰/۲ میلی.
___________________________
نام ژنریک : کلستیرامین – CHOLESTYRAMINE
موارد مصرف: کلستیرامین در بیماران مبتلا به زیادى کلسترول خون (زیادى چربى خون تیپ IIa ) که در معرض خطر بیمارى شریان کرونر بوده و به درمان با رژیم غذایى یا سایر روش ها پاسخ نمى دهند، مصرف مى شود کلستیرامین غلظت تام کلسترول و LDL را کاهش داده ولى بر روى غلظت ترى گلیسرید موثرنمى باشد. این دارو همچنین در درمان خارش ناشى ازانسداد نسبى مجارى صفراوى نیز مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: کلستیرامین با اسیدهاى صفراوى درروده پیوند یافته و از جذب مجدد آنها از طریق تشکیل کمپلکس نامحلول جلوگیرى مى کند پیوند این دارو به اسیدهاى صفراوى سبب افزایش سنتز اسیدهاى صفراوى از کلسترول در کبد مى شود. تخلیه کلسترول کبدى سبب افزایش فعالیت گیرنده LDL و برداشت کلسترول   LDL از پلاسما مى شود این دارو ممکن است سبب افزایش تولید VLDL و در نتیجه افزایش غلظت ترى گلیسرید، بویژه در بیماران مبتلا به زیادى ترى گلیسرید خون شود کاهش اسیدهاى صفراوى درسرم و متعافبا کاهش زیادى اسیدهاى صفراوى که دربافت هاى پوستى قرار مى گیرند، خارش را کاهش مى دهد.
هشدارها:
درموارد زیر این دارو باید با احتیاط  فراوان مصرف شود:
انسداد کامل مجارى صفراوى یا آترزى کامل، یبوست، فنیل کتونورى
عوارض جانبى: یبوست، سوزش سردل، سوءهاضمه، تهوع یا استفراغ و درد معده ازعوارض جانبى این دارو می باشند.
نکات قابل توصیه
۱ – این دارو نباید بیش از مقدار توصیه شده، مصرف شود.
۲ – درصورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد دراین صورت مقدارمصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد.
۳ – این دارو قبل از مصرف، باید با مایعات مخلوط شود.
۴ – درطول مصرف این دارو، رعایت رژیم غذایى ضرورى است
۵ – در طول مصرف این دارو، مراجعه منظم به پزشک توصیه مى شود
۶ – ازمصرف سایر داروها بدون مشورت با پزشک باید خوددارى شود
۷ – قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک تماس گرفته شود.
اشکال دارویی : پودر برای تهیه سوسپانسیون ۴ گرم.
___________________________
نام ژنریک : کلروکین – Chloroquine
موارد مصرف: این دارو به تنهایى براى درمان یا پیشگیرى از مالاریا ناشى ازپلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم اوال و بللاسمودیوم مالاریه مصرف مى شود. مصرف این دارو براى درمان مالاریاى ناشى از پلاسمودیوم فالسیپارم به دلیل گستردگى مقاومت انگل به دارو توصیه نمى شود کلروکین همچنین در درمان آرتریت روماتوئید، اسکلرودرما، پمفیگوس، آمیبیاز خارج روده ای و لوپوس اریتماتوز مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: مکانیسم اثر دقیق این دارو شناخته نشده است اما به توانایى دارو براى پیوند یافتن به DNA  ارتباط  داده مى شود اثر ضدروماتوئیدى دارو نیزبه فعالیت خفیف کاهش دهندگى ایمنى نسبت داده می شود.
هشدارها:
۱ – کلروکین در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – عیب کار کبد، عیب کار کلیه، پسوریازیس، اختلالات نورولوژیک، میاستنی گراو، اختلالات حاد معدى روده ای ، کمبود G6PD و اختلالات شدید خونى
۳ – معاینات چشم پزشکى و عصبى عضلانى و همچنین انجام آزمون شمارش تام خون در طول درمان با این دارو ممکن است ضرورى باشد.
عوارض جانبى: اختلالات معدى- روده اى، سردرد، تشنج، اختلالات بینایی، بیرنگ شدن مو یا ریزش آن و واکنشهاى پوستى با مصرف این دارو گزارش شده است.
نکات قابل توصیه:
۱ – براى پیشگیرى از ابتلا به مالاریا بهتـراست از یک هفته قبل از سفر به مناطق آلوده مصرف کلروکین را آغازکرد و حداقل تا ۴ هفته پس از بازگشت از آن مناطق آلوده ادامه داد درصورتى که فرد یک سال پس از بازگشت از آن مناطق (به ویژه طى ۳ ماه اول) دچار هرنوع کسالت شود، باید به پزشک مراجعه کند، زیرا خطر ابتلاى به مالاریا وجود دارد.
۲ – به منظور کاهش تحریک احتمالى گوارشی، بهتـر است دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
۳ – این دارو بیش از مقدارتجویز شده، نباید مصرف شود.
۴ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
۵ – مراجعه منظم به پزشک براى بررسى مشکلات خونى، ضعف عضلانى و معاینات چشم پزشکى ضرورى است.
۶- درصورت بروز تارى دید یا هرنوع اختلال بینایى باید احتیاط نمود.
اشکال دارویی : قرص ۲۵۰ میلی گرمی و شربت ۵۰ میلی گرم در هر ۵ سی سی
________________________________
نام ژنریک : کلومیپرامین – CLOMIPRAMINE HCI
موارد مصرف: کلومیپرامین براى درمان اختلالات- obsessive compulsive ( وسواس ) تجویز مى شود
مکانیسم اثر: از طریق مهار برداشت مجدد نوراپى نفرین و سرتونین توسط غشاء پایانه سلول عصبى پیش سیناپسى، غلظت سیناپسى آنها را در سیستم عصبى مرکزى افزایش مى دهد بنظر مى رسد که با تداوم مصرف این دارو تغییراتى در سطح گیرنده ها ایجاد مى شود که تا حدودى اثرات این دارو راتوجیه مى کند.
هشدارها: درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود
الکلیسم حاد، آسم، اختلالات دوقطبى، اختلالات خونى، گوارشى یا قلبى- عروقى، گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار کره چشم، برکارى تیروئید، هیپرتروفى پروستات، عیب کار کبد یا کلیه، اسکیزوفرنى، حملات تشنجى، حساسیت به داروهاى ضدافسردگى سه حلقه اى و احتباس ادرار.
عوارض جانبى: خشکى دهان، خواب آلودگى، ضعف و خستگى، تارى دید، افزایش فشارداخل کره چشم، یبوست، تهوع، اشکال در ادرار کردن، کاهش فشارخون وضعیتى، اختلال ضربان قلب، واکنش هاى ازدیاد حساسیت، اختلالات رفتارى، اختلالات حرکتى، تداخل در فعالیت جنسى، افزایش اشتها و وزن و عوارض اندوکرین مثل ژنیکومالسى، اختلالات خونى و لرزش دراندام ها واشکالات دندانى و مشکلات لثه ها از عوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – ازقطع ناگهانى مصرف دارو باید پرهیز شود درصورت نیاز، کاهش مقدار مصرف بتدریج درطول یک دوره حدافل ۴ هفته اى باید انجام شود.
۲ – در هفته هاى اول درمان به دلیل افزایش تمایل به خودکشى باید بیمار راتحت نظر قرار داد
۳ – بیش از یک داروى ضدافسردگى در یک زمان نباید تجویز شود
۴ – براى شروع اثرات درمانى این دارو حدافل ۶-۱ هفته وقت لازم است.
۵ – درمان سالمندان باید با حداقل مقدار شروع شود، زیرا به عوارض جانبى این دارو حساسترند.
۶ – به علت نیمه عمر طولانى دارو، تجویز یکباره مقادیر آن در موقع خواب، کفایت مى کند
۷ – به بیمار باید یادآورى شود که در صورت بروز علائم آنتى موسکارینى به درمان ادامه دهد، چون به این اثرات تا حدى تحمل حاصل مى شود
۸ – درصورت وجود سابقه مصرف مهار کننده هاى آنزیم MAO توسط بیمار، باید دو هفته بعد از قطح مصرف آن، مصرف این دارو را آغاز نمود
۹ – درصورت ضرورت مصرف داروى مهارکننده MAO باید حدافل یک هفته میان قطع مصرف این دارو و شروع  مصرف داروى جدید فاصله ایجاد شود.
۱۰ – این دارو با ایجاد خواب آلودگى، ممکن است براعمالى که نیاز به مهارت و هوشیارى دارند، مانند رانندگى، تاثیربکذ ا رد.
۱۱ –  مصرف این دارو در کودکان توصیه نمى شود
۱۲ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده مصرف شود
۱۳ – درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگر رژیم درمانى بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه، زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد در اینصورت، مقدارمصرف بعدى نیز نباید دوبرابر گردد اگر رژیم درمانى بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نباید هنگام صبح دارو مصرف شود بهتـر است در این موارد با پزشک مشورت گردد.
۱۴ – به دلیل بروزمنگى و سرگیجه هنگام برخاستن ناگهانى از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.
۱۵ – بامصرف این دارو، خشکى دهان ممکن است بروز نماید درصورت تداوم این عارضه به مدت بیش از ۲ هفته، باید به پزشک مراجعه نمود
۱۶ – احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد، لذا ضرورى است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود
۱۷ – بیمار باید ۷ – ۳ روز پس از قطع مصرف دارو تحت نظرباشد
۱۸ – درصورت نیاز به هرگونه عمل جراحى یا درمان اضطرارى، پزشک باید از مصرف دارو مطلع شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۱۰ – ۲۵ – ۵۰ – ۷۵
________________________________
نام ژنریک : کلوزاپین – CLOZAPINE
موارد مصرف: کلوزاپین  براى درمان اسکیزوفرنى در بیمارانى که به سایر داروهاى ضد سایکوز پاسخ نمى دهند یا نسبت به آن داروها عدم تحمل دارند، مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: اثر ضد سایکوز این دارو ناشى ازمسدودکردن گیرنده هاى دوپامینى درمسیردوپامینیرژیک – مزولیمبیک و مزوفرونتال در سیستم اعصاب مرکزى مى باشد این دارو داراى اثر مسدد گیرنده هاى آلفا آدرنرژیک و موسکارینى نیز مى باشد.
موارد منع مصرف: درصورت وجود ضعف CNS سابقه نوتروپنى، اختلالات میلوپرولیفراتیو بویژه دیسکرازى خونى یا سابقه ابتلا به آن و ضعف مغزاستخوان، این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – این دارو در در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان تجویز شود.بزرگى پروستات، گلوکوم با زاویه بسته
۲ –  قبل از شروع درمان با این دارو، باید از شمارش سلول هاى خونى و بخصوص لوکوسیت و از طبیعى بودن میزان سلول هاى خونى اطمینان حاصل کرد.
۳ –  درطول درمان با این دارو، میبایست در ۱۸ هفته اول درمان بصورت هفته اى یکبار و پس از ۱۸ هفته حداقل هر ۴ هفته یکبار شمارش سلول هاى خونى انجام شود درصورت کاهش شدید گلبول هاى سفید مصرف دارو باید قطع شود.
۴ – ازمصرف همزمان داروهایى که تولید گویچه هاى سفید را تضعیف مى کنند، مانند کوتریموکسازول و کاربامازپین، با کلوزا بین باید اجتناب شود.
۵ – ازقطع ناگهانى مصرف این دارو باید اجتناب شود تا از بروز علائم قطع مصرف و عود بیمارى جلوگیرى گردد.
عوارض جانبى: تسکین روانى، نوتروپنى و اگرا نولوسیتوز کشنده، سرد رد و گیجى، ا فزایش ترشح بزاق، مشکل در دفع ادرار، نعوظ دائم، پریکاردیت و میوکاردیت، هذیان، ندرتا تغییرات فشارخون،تهوع واستفراغ، افزایش قندخون، عوارض خارج هرمى، کاهش یا افزایش دماى بدن، رنگ پریدگى، کابوس شبانه، خشکى دهان، احتقان بینى، یبوست، تارى دید، آریتمى، افزایش تعداد ضربان قلب، اختلال در قاعدگى، گالاکتوره، ژنیکوماستى، افزایش وزن، ناتوانى جنسى، کم خونى همولیتیک، بثورات جلدى و یرقان از عوارض جانبى دارو هستند.
نکات قابل توصیه
۱ – قطع مصرف دارو بتدریج و طى حداقل ۲-۱ هفته انجام شود در صورتى که قطع یکباره مصرف دارو ضرورى باشد، بیمار باید تحت نظر باشد
۲ – به بیمارتوصیه مى شود که درصورت بروزهرگونه عفونف، ضعف، تب و گلو درد پزشک معالج خود را مطلع کند
۳ – درآغاز درمان با این دارو، بدلیل بروز کلاپس ناشى ازافت فشارخون، بیمار باید تحت مرافبت دقیق پزشکى باشد.
۴ –  دوره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید بیشتر یا کمترازمقدارتوصیه شده مصرف شود.
۵ – درصورت عدم مصرف دارو به مدت دوروز یا بیشتر،بیش از مصرف مجدد باید با پزشک  مشورت شود
۶ –  درصورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگراینکه تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى فرارسیده باشد در این صورت از مصرف نوبت فراموش شده و دو برابر کردن مقدارمصرف بعدى باید خوددارى شود.
اشکال دارویی : قرصهای ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی
___________________________________
نام ژنریک : کروتامیتون – Crotamiton
موارد مصرف: کروتامیتون براى درمان جرب ناشى از سارکوپتس اسکایى و درمان علامتى خارش پوست به کار می رود.
هشدارها:
۱ – دارو فقط براى استفاده موضعى است و ازمصرف آن در اطراف چشم ها یا بر روى پوست ترک خورده باید اجتناب شود.
۲ – درصورت بروز حساسیت، آلرژى یا واکنش تحریکى اولیه پس از مصرف کروتامیتون یا در صورت وجود پوست شدیدا ملتهب و مجروح باید با احتیاط  فراوان مصرف شود.
۳ – این دارو در درماتوز اگزوداتیو حاد نباید مصرف شود.
۴ – در اطفال کمتر از ۳ سال با مشورت دکتر مصرف شود.
عوارض جانبى: واکنش آلرژیک (بثورات جلدى) یا تحریک پوست ممکن است با مصرف دارو بروز نماید.
نکات قابل توصیه:
۱ – در صورت بروز تحریک یا واکنش حساسیت، مصرف دارو باید قطع و به پزشک مراجعه شود.
۲ – از تماس دارو با چشم ها، دهان یا نواحى ملتهب پوست جدا اجتناب شود.
۳ – قبل از استعمال دارو، پوست باید به خوبى خشک گردد.
۴ –  بیش از مقدار تجویز شده، نباید مصرف شود.
اشکال دارویی : کرم موضعی ۱۰%
__________________________
نام ژنریک : کلاریترومایسین – Clarythromycin
موارد مصرف : در درمان عفونتهای مجاری تنفسی، عفونتهای خفیف تا متوسط پوست و بافتهای نرم، التهاب گوش میانی و ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوریمصرف می شود.
هشدارها:
۱- در صورت ابتلاى بیمار به نارسایى کبدى یا کلیوى، تاکى کاردى بطنى و پورفیرى باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – در صورت ابتلاى بیمار به نارسایى کلیوى، کاهش مقدار مصرف دارو ممکن است ضرورى باشد.
عوا رض جانبى:
تهوع، استفراغ، اسهال، احساس ناراحتى در شکم، کهیر، بثورات جلدى و سایر واکنشهاى آلرژیک، کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایى (بامقادیر زیاد)، یرفان انسدادى، عوارض قلبى، سردرد، سوءهاضمه، تغییر رنگ زبان ودندانها، درد مفاصل وعضلات، اضطراب، بى حالى یا بدخوابی، کاهش قند ،خونریزی  ،هپاتیت یا یرفان و سندرم استیونس جانسون ازعوارض گزارش شده این دارو هستند.
نکات قابل توصیه: بهتـراست این دارو (به ویژه کپسول آن) با معده خالى مصرف شود، ولى درصورت بروز تحریک گوارشى می توان دارو را با غذا نیز مصرف نمود.
اشکال دارویی : قرصهای ۲۵۰ و ۵۰۰ – سوسپانسیون خوراکی ۱۲۵ میلی گرمی.
____________________________
نام ژنریک : کلوپیدوگرل – CLOPIDOGERL
موا رد مصرف: کلوپیدوگرل در اختلالات آترواسکلروتیک (IM – CVA – مرگ عروقی) در بیماران مبتلا به آترواسکلروز که اخیرآ دچارMI یا CVA  یا بیمارى هاى عروقى محیطى بوده اند، مصرف مى شود.
مکانیسم اثر: کلوپیدوگرل باعث وقفه در اتصال ADP به گیرنده هاى آن بر روى سطح پلاکتها مى شود و در نتیجه فعال سازى گلیکوپروتئین کمپلکس IIb/IIIa را که به واسطه ADP انجام مى شود، مختل مى نماید بدین ترتیب تجمع پلاکتى متوقف مى شود از آنجا که کلوپیدوگرل به صورت غیر برگشت پذیر گیرنده پلاکتى  را مسدود مى کند، پلاکت هایى که درمعرض این دارو قرار مى گیرند، به صورت دائمى متأثر خواهند شد.
موارد منع مصرف: این دارو در خونریزى فعال و شیردهى نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – از مصرف کلوپیدوگرل درچند روز اول پس از انفارکتوس میوکارد و ۷ روز پس از حمله ایسکمیک باید اجتناب نمود.
۲ – در بیمارانى که در معرض خطر افزایش خونریزى ناشى ازتروما، جراحى یا دیگر شرایط پاتولوژیک هستند، و در بیماران مبتلا به نارسایى کبدى و کلیوى، این دارو باید با احتیاط  فراوان مصرف شود.
۳ – در مصرف همزمان این دارو با داروهایى که خطر خونریزى را افزایش مى دهند، باید احتیاط شود.
۴ – در صورتى که اثر ضد پلاکتى مطلوب نباشد، هفت روز قبل از انجام جراحى باید مصرف کلوپیدوگرل قطع شود.
عوارض جانبى: درد شکمى، سوءهاضمه، اسهال،اختلالات خونریزى (ازجمله در دستگاه گوارش و داخل جمجمه)،تهوع، استفراغ، گاستریت، نفخه، یبوست، زخم معده و اثنى عشر، سردرد، گیجى، پارستزى، لکوپنى، کاهش پلاکت ها، ائوزینوفیلى، جوش و خارش با مصرف این دارو گزارش شده است.
اشکال دارویی : قرص ۷۵ میلی گرمی
______________________________________
نام ژنریک : کلوبازام – CLOBAZAM
موارد مصرف : برای درمان کمکی صرع در بیمارانی که بخوبی به سایر داروهای ضد تشنج پاسخ نمی دهند .
هشدارها:
۱ – در موارد زیر با احتیاط مصرف شود:
۲ – بیمارىتنفسى، ضعف عضلانى (بخصوص میاستنی گراو)، اختلال شدید شخصیتى و پورفیرى، مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتى ضعیف شده، اغماء، شوک، گلوکوم حاد با زاویه بسته یا استعداد ابتلاء به آن
۳ – مصرف طولانى مدت یا مقادیر زیاد خطر بروزوابستگى هاى روانى و جسمى را افزایش مى دهد.
۴ – بنزودیازپین ها ممکن است سبب بروز ضعف تنفسى بویژه در افراد سالخورده، کودکان و افراد بشدت بیمارشود در این موارد کاهش مقدار مصرف  دارو ممکن است ضرورى باشد
عوارض جانبى: خواب آلودگى و منگى، اغتشاش شعور، عدم تعادل (بخصوص در سالمندان)، فراموشى، وابستگى، افزایش حالت تهاجمى (بصورت متناقض)، گهگاه سردرد، سرگیجه، کمى فشارخون، اختلال گوارشى، بثورات جلدى، اختلال دید وتغییر میل جنسى از عوارض جانبى این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – این دارو نباید بیش از مقدارتوصیه شده و به مدت طولانى مصرف شود
۲ – در صورتى که پس از چند هفته، اثربخشى  دارو کاهش یابد، ازافزایش مقدارمصرف  دارو بدون مشورت با پزشک باید خوددارى شود
۳ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود باید دقت شود هیج یک از نوبت هاى مصرف فراموش نگردد
۴ – به منظور کاهش احتمال بروز علائم  قطع مصرف دارو، مصرف این دارو باید بتدریج قطع شود.
۵ – به دلیل بروز خواب آلودگی، سرگیجه و منگى، از رانندگى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید خوددارى شود
۶ – مقادیر مصرف دارو را بهتـر است شب موقع خواب مصرف نمود و درصورت مصرف در مقادیر منقسم بهتـراست مقدار بیشتر دارو شب موقع خواب تجویز شود.
اشکال دارویی : قرص ۱۰ میلی گرمی.
________________________________
نام ژنریک : کلرپرومازین – CHLORPROMAZINE HCI
موارد مصرف: کلرپرومازین  در اخملالات سایکوتیک نظیراسکیزوفرنى، جنون، مانیا و نیز بصورت داروى کمکى دردرمان هیجان شدید و اختلالات روانى حرکتى و نیز بعنوان ضد تهوع و استفراغ و درمان سکسکه شدید و پورفیرى بکار مى رود این دارو همراه با یک باربیتورات براى درمان کزاز مصرف مى شود
موارد منع مصرف: این دارو در صورت بیمارى قلبى (کمى یا زیادى فشارخون)، ضعف شدید CNS ، اغماء، سندرم مادرزادى QT طولانى، سابقه آریتمى قلبى و نقایص ژنتیکى که سبب کاهش فعالیت ایزوآنزیم P450 شود، نباید مصرف شود
هشدارها :
۱ – این دارو در موارد زیر باید با احتیاط  فراوان مصرف شود
الکلیسم حاد، دیسکرازى خونى، آسیب شدید مغزى، تصلب عروق مغزى، کاهش ذخیره قلبى مانند بى کفایتى دریچه میترال، بى کفایتى عروق مغزى، فئوکروموسیتوم، بى کفایتى کلیه، سندرم Reye ، عیب کار کبد، سابقه حساسیت به هر یک از فنوتیازین ها
۲ – بررسى حرکت غیرطبیعى و مشاهده دقیق علائم اولیه دیسکینزى، درفواصل منظم درطول درمان، بویژه درسالخوردگان و بیماارانى که مقادیر زیاد دارو مصرف نموده یا به مدت طولانى تحت درمان هستند،توصیه می شود
۳ –  کلرپرومازین  نباید از راه زیرجلدى تزریق شود، زیرا سبب نکروز شدید بافت مى شود
۴ –  در درمان کزاز، جراحى و سکسکه شدید، دارو فقط  از را تزریق وریدى مصرف مى شود
۵ – قبل ازتزریق وریدى، کلرپرومازین هیدروکلراید  باید بامحلول تزریقى کلرورسدیم رقیق شود
عوارض جانبى: علائم خارج هرمى و در مصرف طولانى مدت گاهگاهى دیسکینزى دیررس، کاهش دماى بدن (گاهى تب)، خواب آلودگى، بى ثباتى خلقى، رنگ پریدگى، کابوس شبانه، بیخوابى وافسردگى ممکن است ایجاد گردد آثار ضد موسکارینى نظیر خشکى دهان، یبوست، اشکال در دفح ادرار و تارى دید و همچنین احتقان بینى و کمى فشارخون از عوارض شایع دارو هستند حساسیت به نور آفتاب، اختلالات خونى، یرفان انسدادى نیز ممکن است بروز کنند.
نکات قابل توصیه:
۱ – دوره درمان با این دارو باید کامل شود این دارو نباید بیش از مقدارتجویز شده مصرف شود
۲ –  براى حصول انرات درمانى مطلوب، ممکن است چندهفته زمان مورد نیاز باشد
۴ – درصورتى که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، اگررژیم درمانى بصورت یک نوبت مصرف در روز باشد، به محض به یاد آوردن درهمان روز نوبت فراموش شده، باید مصرف شود درغیراینصورت، از مصرف نوبت فراموش شده باید خوددارى شود اگر رژیم درمانى بصورت چند نوبت درروز باشد، به محض به یادآوردن طى یکساعت، آن نوبت باید مصرف شود درغیراینصورت ازمصرف نوبت فراموش شده یا دوبرابر کردن مقدارمصرف بعدى باید خوددارى گردد
۵ – فبل ازقطع مصرف دارو، باید به پزشک مراجعه شود قطع تدریجى مصرف دارو ممکن است ضرورى باشد
۶ – ازمصرف فرآورده هاى حاوى الکل و سایرداروهاى مضعف CNS با این دارو باید خوددارى گردد
۷ – درصورت نیاز به هرگونه عمل جراحى یا درمان اورژانس، پزشک باید ازمصرف این دارو آگاه گردد
۸ –  هنگم رانندگى یا کار با ماشین آلاتى که نیاز به هوشیارى دارند، باید احتیاط نمود
۹ –  هنگام برخاستن ناگهانى از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود
۱۰ – هنگام ورزش در هواى گرم یا هنگام حمام آب گرم به علت احتمال بروز شوک حرارتى باید احمیاط نمود
۱۱ – این دارو ممکن است سبب بروز خشکى دهان شود درصورت تداوم خشکى به مدت بیش از دوهفته، باید به پزشک مراجعه نمود
۱۲ – احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد استفاده از عینک و لباس محافظف کننده ممکن است ضرورى باشد
۱۳ – بیماران سالخورده و ناتوان ممکن اسف به مقادیر کمترى از دارو نیاز داشته باشند
اشکال دارویی : قرص ۲۵ و ۱۰۰ — تزریقی ۵۰ میلی گرم در ۲ سی سی .
__________________________________________
نام ژنریک : کلرامفنیکل – CHLORAMPHENICOL
موارد مصرف: کلرامفنیکل یک آنتى بیوتیک قوى و بالقوه سمى با طیف اثرگسترده است که باید براى درمان عفونف هاى مخاطره آمیزه به ویزه عفونت هاى ناشى ازهموفیلوس انفلوآنزا و نیز درمان تب تیفوئید به کار رود. سمیت این دارو، آن را براى مصرف سیستمیک (به جز درموارد فوق) محدود مى سازد.
مکانیسم اثر: کلرامفنیکل یک آنتى بیوتیک باکتریواستاتیک است که از طریق پیوند برگشت پذیر با ریبوزوم باکتریایى بیوسنتز پروتئین را مهار مى کند
موارد منع مصرف: این دارو در صورت ابتلاى بیماربه پورفیرى وسابقه بروز واکنشهاى سمى و آلرژیک به آن نباید مصرف شود.
هشدارها:
۱ – از درمان مکرر یا درازمدت با این دارو باید خوددارى کرد.
۲ – مقدار مصرف دارو درصورت ابتلاى بیمار به نارسایى کبدى یا کلیوى باید کاهش داده شود.
۳ – انجام آزمون هاى شمارش سلولهاى خون قبل و در طول درمان با این دارو ضرورى است.
۴ – این دارو ممکن است موجب بروز سندرم نوزادخاکسترى، در نوزادان شود.
۵ – این دارو ممکن است سبب بروز ضعف مغز استخوان، آنمى آپلاستیک و سایر اختلالات خونى که وابسته به دوز هستند، گردد.
عوارض جانبى: اختلالات خونى از جمله آنمى آپلاستیک به طور برگشت پذیر یا برگشت ناپذیر، نوریت محیطی، نوریت بینایی، اریتم مولتى فرم، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب دهان، التهاب زبان، پیدایش هموگلوبین در ادرار شبانه ازعوارض گزارش شده این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:
۱ – دوره درمان دارو باید به اندازه اى باشد که ضمن درمان بیمارى، عوارض دارو بروز نکنند.
۲ – کلرامفنیکل خوراکى را بهتـر است با یک لیوان آب و با معده خالى (یک ساعت قبل یا دوساعت بعد ازغذا) مصرف کرد.
۴- به علت احتمال بروز اختلالات خونی، توصیه مى شود بیمار به طور منظم به پزشک مراجعه نماید.
اشکال دارویی : کپسول ۲۵۰ – ویال ۱ گرمی – سوسپانسیون خوراکی : ۱۵۰ میلی گرمی – قطره چشمی
____________________________
نام ژنریک : کلوفازیمین – Clofazimin
موارد مصرف : ضد جذام
مکانیسم اثر : اثر باکتری کش بر روی مایکوباکتریوم از طریق مهار رشد و اتصال به DNA
هشدارها:
۱ – درصورت وجود عیب کار کبد یا کلیه و وجود سابقه ناراحتى هاى معدى روده اى، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲ – درصورت بروز درد مداوم شکم یا اسهال، مصرف این دارو باید قطع شود.
۳ – کلوفازیمین ممکن است سبب تغییر رنگ پوست،ملتحمه، خلط، عرق، ادرار، مدفوع و نیز لنزهاى تماسى نرم شود .
عوارض جانبى: کلوفازیمین ممکن است سبب بروز خونریزى گوارشى، مسمومیت معدى- روده اى، هپاتیت یا یرقان،تغییررنگ پوست وافسردگى شود.
نکات قابل توصیه :
۱ – دوره درمان با این دارو که ممکن است چند سال طول بکشد، باید کامل شود.
۲ – دارو را باید هر روز در وقت معین مصرف نمود و حتى الامکان هیچ یک از نوبتهاى مصرف دارو نباید فراموش شود.
۳ – احتمال حساس شدن پوست بیمار به نور وجود دارد، از این رو باید از قرارگرفتن در معرض تابش مستقیم نورخورشید خوددارى کرد.
۴ – کلوفازیمین را باید باغذا یا شیرمصرف نمود.
اشکال دارویی : کپسولهای ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

Permanent link to this article: http://glo.ir/drug-information/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%db%8c%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7/%da%a9-k/

This site is protected by wp-copyrightpro.com