«

»

Print this نوشته

نکاتی در مورد درمان کانسر پستان

نکات مهم درمورد اطلاع رسانی درمان : این بخش  باهدف آشنایی بیماران مبتلابه کانسر پستان باماهیت بیماری وروشهای موجوددرمان وامکان بهبود طول عمرتدوین شده وسعی گردیده است با شیوه ای آسان مسایل مشکل درمان به آگاهی برسد .  در ابتدا خلاصه ای کلی درمورد کانسرپستان مطرح وسپس درمانهای معمول کانسر پستان در هر مرحله از بیماری را شرح خواهیم داد.

کانسر یاسرطان پستان چیست؟
کانسر یا سرطان پستان در ابتدا با تکثیر کنترول نشده سلولهای مجاری شیری در پستان شروع شده و ایجاد یک توده در محل میکند . سرعت افزایش تعداد و یا تکثیر این سلولهای غیر طبیعی در افراد مختلف متفاوت است وسرعت دو تا شدن این سلولها ممکن است از چند روز تا حتی بیش از یکسال باشد.به این زمان ،زمان دو تا شدن یا dubbling time گویند لذا در بعضی موارد از هنگام ایجاد اولین سلول بدخیم تا رسیدن به اندازه حدود یک سانتیمتر،که اغلب توسط بیمار یا پزشک لمس میشود ممکن است حتی تا ده سال طول بکشد (زمان متوسط ۵-۶ سال است). در این مرحله اغلب این سلولها بدخیم به عروق خونی ویا لمفاوی تهاجم کرده و تعدادی از آنها ار این طریق به نقاط دیگر بدن مانند غددلمفاوی زیر بغل،ریه،کبد،مغز،یا استخوان میرسند.به رشد سلولهای بد خیم در نقاط دیگر بدن “متاستاز”گویند.اغلب این سلولها مهاجر،که به آنها سلولهای متاستاتیک گویند، در محل جدید قدرت رشد نداشته و یا مدتها به صورت مخفی در این محل هامی مانند .در این مرحله نمی توان این سلولها را با معاینه و حتی با روشهای رادیولوژیک و آزمایشگاهی دقیق تشخیص داد. ولی نهایتا تعدادی از آنها شروع به رشد کرده و با ایجاد اختلال در عمل آن عضو سبب بروز علایمی میشوند.به عنوان مثال مثال رشد آنهادر استخوان سبب بروز درد و گاهاًبروز شکستگی در استخوان خواهد کرد.

درمان موضعی در مقابل درمان سیستمیک؟
درمانهای موضعی جهت ازبین بردن توموراصلی پستان بکارگرفته می شوند.جراحی و پرتودرمانی مثالهای درمان موضعی هستند.با این دو روش یا توسط تیغ جراحی و در اطاق عمل تومور اصلی از بدن بیمار خارج میشودو یا بااشعه درمانی سعی در از بین بردن تومر در محل رشد اولیهمی گردد. ولی همانطور که در قبل توضیح داده شد، سلولهای تومورال ممکن است قبل از جراحی به نقاط دیگر بدن انتشار یافته باشند.درمان سیستمیک بزای از بین بردن سلولهای کانسری در نقاط دیگر بدن به کار می رود. این داروها را می توان ازطریق خوراکی یا ازطریق وریدی یا عظلانی تجویز کزد که پس از جذب از طریق خون به سلول کانسر پستان که ممکن است از محل اصلی خود خارج شده باشند رسانده میشود .شیمی درمانی ، درمان هورمونی (هورمون درمانی )، ایمنی درمانی باآنتی بادی منوکلونال مثالهایی از درمان سیستمیک هستند.در اغلب موارد پس از جراحی اصلی روی پستان و خارج کردن تومور در معاینه و آزمایشات بالینی شامل سی تی اسکن و آزمایشات خونی باقیمانده کانسر کشف نمی شود ولی همانگونه که ذکر شد ممکن است این سلولها از طریق تهاجم به خون به ارگانهای دیگر رسیده باشند.وقتی درمان سیستمیک را به اینگونه بیماران که بیماری واضح در بدن وی بعد از جراحی وجود ندارد تجویزمی کنیم به این روش درمان، درمان کمکی یا ادجوانت Adjuvant گویند.

در حقیقت با درمان کمکی بعد از جراحی کانسر پستان احتمال عود در آینده کم خواهد شد. متاسفانه بعضی بیماران در این مرحله چون هیچ علامتی وجود ندارد تمایلی به درمان اضافی نداشته وحتی بعضی از افراد نا آگاه به این فکر اشتباه دامن میزنند . ولی در مطالعات اخیر ثابت شده اگردر این مرحله درمان سیستیک به کار گرفته شود موثرتر میباشد ،در صورت رشد مجدد تومورهای متاستایک پستان در محلهای دیگر بدن اغلب درمانهای سیستمیک اثر کم و موقت داشته و قدرت ریشه کن کردن کانسر را ندارند.زمانی پزشکان فکر میکردند می توان متاستاز کانسر پست (درگیری تومور در ارگانهای دورتر از بافت پستان) را با جراحی وسیع کنترول کرد . ولی این فرضیه مورد تجدید نظر قرار گرفته است . امروزه عقیده بر این است که حتی در مراحل اولیه بیماری سلولهای توموری به خون وارد شده و به مناطق دور دست بدن دست اندازی می کنند.این  سلولها به وسیله معاینه بالینی و حتی روشهای رادیولوژی و آزمایشگاهی قابل کشف نیستند و در مراحل اولیه برای بیمار ایجاد علایم نمی کنند . هدف درمان کمکی یا ادجوانت کشتن این سلولهای مخفی است.

Permanent link to this article: http://glo.ir/tips-on-breast-cancer-treatment/

This site is protected by wp-copyrightpro.com